en en

„Pieskovisko“ inovujúce náš finančný trh

Spoluautori: Daniel Ďuriač – expert finančných inovácií; Anna Sedliaková – expert povoľovacích procesov

Národná banka Slovenska spustila začiatkom roku 2022 nový nástroj na podporu rozvoja inovácii na finančnom trhu – tzv. regulačný sandbox.) V rámci neho si zúčastnené FinTechy a finančné inštitúcie môžu testovať a vylepšovať svoje inovatívne finančné produkty, služby či riešenia nanečisto. Ďalším krokom, ak sa preň rozhodnú, je vstup priamo na trh. Prvý regulačný sandbox skúšali v Spojenom kráľovstve, napríklad ako získať hypotéku kompletne online. Inde testovali, ako platiť cezhranične pomocou blockchainu, či ako využívať strojové učenie pri oceňovaní nehnuteľností.

Inovatívne podnikanie na má na slovenskom finančnom trhu svoje miesto. Vďačíme za to napríklad rozšírenému rýchlemu internetu, či vysokej obľúbenosti smartfónov. Dôvodom je aj minimum technologickej záťaže z minulosti, keďže sa u nás veľa systémov zaviedlo na „zelenej lúke“. Okrem toho niektoré banky používajú Slovensko na testovanie služieb pred ich nasadením na väčších domácich trhoch.

Finančné inštitúcie na Slovensku boli medzi prvými v Európe, ktoré pred 12 rokmi zaviedli bezkontaktné platby, začali vydávať platobné karty na počkanie (2012) a umožnili výber hotovosti z bankomatu pomocou mobilného telefónu (2014). Dnes vykonávame každú druhú platbu kartou bezkontaktne. To posúva Slovensko v medzinárodných rebríčkoch na popredné pozície. Dynamicky rastie aj používanie mobilných platieb, pri ktorých sme v minulom roku videli vyše zdvojnásobenie počtu a objemu transakcií.

Aktuálne je veľa inovácií neregulovaných. Niektoré z nich sa zasa na trhu presadzujú najmä vďaka regulácii. Ako príklad nám poslúži európska legislatíva, ktorá podporuje rozvoj tzv. otvoreného bankovníctva. Tá otvára trh a umožňuje využívať dáta z platobných účtov bánk tretím stranám (startupom či iným spoločnostiam) na vytvorenie jedného prístupu k platobným účtom vo viacerých bankách, alebo finančné plánovanie.

Trendom je čoraz väčšie používanie cloudových služieb, zapájanie umelej inteligencie, využitie „big data“ na analytiku. Tieto inovácie sa preto prirodzene dostávajú do kontaktu s reguláciou, teda s nami. Na Slovensku sa, napríklad, vyvíjajú biometrické riešenia na zlepšovanie procesov v oblasti overovania totožnosti, ktoré sa prelínajú s reguláciou prevencie prania špinavých peňazí.

Tieto inovácie často prinášajú otázky, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov, bezpečnosťou a dôverou, či už na strane užívateľa alebo tvorcu. Zároveň je tento druh podnikania spojený s neistotou, či sa daný produkt a služba podarí presadiť na trhu a ako bude fungovať vo svete regulácie.

Regulačný sandbox bude slúžiť predovšetkým na zmiernenie tejto neistoty a na adaptáciu. Mnohé firmy, ktoré sa snažia prinášať inovatívne finančné produkty, služby či riešenia, narážajú na skutočnosť, že regulácia s takýmito inováciami nepočíta a často nie je jasné, ako sa má v takýchto situáciách aplikovať. Pokiaľ na vyriešenie tohto problému stačí jedno stretnutie či zodpovedanie pár otázok, môžu záujemcovia využiť inovačný hub, ktorý NBS prevádzkuje od roku 2019 a dosiaľ ho využilo viac ako 60 spoločností. V niektorých prípadoch sú však potrebné viaceré konzultácie ako aj praktické otestovanie, predtým, než bude finančná inovácia naplno implementovaná na finančnom trhu. Pre tieto prípady je určený regulačný sandbox.

Tento nástroj na podporu inovácií sa začal využívať iba relatívne nedávno. Prvý regulačný sandbox vytvoril britský orgán dohľadu (FCA) v roku 2016. Pozitívne skúsenosti britského regulačného sandboxu inšpirovali ďalšie orgány dohľadu na vytvorenie vlastných regulačných pieskovísk. Koncom roka 2020 bolo podľa Svetovej banky v prevádzke až 73 sandboxov v 57 štátoch.

Rovnako dynamický rast môžeme pozorovať aj v Európe. Začiatkom roka 2019, keď európske orgány dohľadu (EBA, ESMA a EIOPA) vydali Spoločnú správu o inovačných huboch a regulačných sandboxoch, bolo v prevádzke 5 regulačných sandboxov. V čase písania tohto článku (január 2022) funguje v rámci EÚ už 11 regulačných sandboxov a ďalšie dva sú v európskych štátoch, ktoré nie sú členmi EÚ.

Tabuľka č.1 – Zoznam regulačných sandboxov v Európe podľa dátumu vzniku

ŠtátVznik
1.Spojené kráľovstvo2016
2.Holandsko2017
3.Lotyšsko2017
4.Dánsko2018
5.Litva2018
6.Maďarsko2018
7.Poľsko2018
8.Nórsko2019
9.Malta2020
10.Rakúsko2020
11.Španielsko2021
12.Grécko2021
13.Slovensko2022

Čo všetko sa testuje inde v Európe

V Spojenom kráľovstve sú to, napríklad, riešenia pre cezhraničné platby prostredníctvom blockchainu, telematická aplikácia, vďaka ktorej je možné získať zľavu na poistnom na základe dát o šoférovaní či platforma, ktorá umožňuje získať hypotéku kompletne online.

V Dánsku testujú oceňovanie nehnuteľností založené na strojovom učení (tzv. machine learning), Litva skúša platformu pre tzv. peer-to-peer poistenie a Španieli sa zase pozerajú na vzdialenú identifikáciu klienta.

Všetci tí, ktorí podnikajú na spoločnom európskom trhu, ktorý je do veľkej miery regulovaný rovnakými pravidlami, chcú svoje nápady testovať v jednotlivých členských krajinách, na ich „pieskovisku“.

Krajiny kultivujúce tieto „pieskoviská“ ukazujú, že im záleží tak na kvalite FinTech ekosystému, ako aj na potrebe ísť s dobou, učiť sa a inovovať. Hrať sa na pieskovisku bola koniec koncov obľúbenou aktivitou každého z nás, tak prečo v nej nepokračovať.


« Späť na zoznam blogov

Chcete vedieť o ďalšom blogu?

Mailing list: v prípade záujmu o zasielanie notifikácií o ďalších blogoch sa prihláste do mailing listu NBS.