en en

Pilotný projekt súťaže stredných škôl Eurosystému Generácia €

Študenti stredných škôl si mohli v pilotnom projekte vyskúšať, aké je byť prezidentom ECB

V priestoroch Národnej banky Slovenska sa dnes uskutočnilo finále pilotného projektu súťaže študentov stredných škôl pod názvom Generácia €.

Študenti štyroch slovenských stredných škôl si mali možnosť v praxi vyskúšať, aké je to byť prezidentom Európskej centrálnej banky (ECB) a čo všetko treba zohľadniť pri rozhodnutiach o menovej politike.

Cieľom pilotného projektu je pritom doladiť a vylepšiť finálny projekt pred jeho oficiálnym začiatkom v budúcom školskom roku, na jeseň 2011.

V pilotnom projekte si súťaž vyskúšali štyri stredné školy. Finálovému kolu predchádzalo vypracovanie eseje s odôvodnením rozhodnutia o vývoji úrokových sadzieb v eurozóne. Esej hodnotili odborníci z NBS. V rámci Slovenskej republiky sa do pilotného projektu zapojili Gymnázium J. Papánka, Bratislava, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava, Obchodná akadémia Račianska a Obchodná akadémia Nevädzová, Bratislava.

Víťazom súťaže pilotného projektu sa stal tím z  Obchodnej akadémie Račianska, ktorý najdôveryhodnejšie a na vysokej odbornej úrovni odprezentoval a zdôvodnil svoje rozhodnutie k vývoju úrokových sadzieb v eurozóne tak, ako ho vidí pred samotným zasadaním Rady guvernérov ECB.

Na druhom mieste sa umiestnil tím z Gymnázia Jura Hronca.

Tretie miesto patrí Obchodnej akadémii Nevädzová a štvrté miesto obsadil tím z Gymnázia J. Papánka.

Ceny a diplomy odovzdali víťazom členovia poroty Renáta Konečná, generálna riaditeľka odboru menovej politiky, Martin Šuster, riaditeľ odboru výskumu a Jana Kováčová, vedúca tlačového a edičného oddelenia.

V pilotnom projekte súťaže Európskej centrálnej banky participujú okrem NBS aj belgická centrálna banka Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, nemecká Deutsche Bundesbank a talianska centrálna banka Banca d’Italia. Európska centrálna banka (ECB) pritom zastrešuje medzinárodné školy.

Informácie o projekte

Cieľom projektu Generácia € je zvýšiť povedomie o ECB a Eurosystéme vysvetlením ich úloh a aktivít. Je to príspevok ECB a národných centrálnych bánk k  finančnému vzdelávaniu.

Cieľovou skupinou súťaže sú tímy 16 až 19-ročných študentov eurozóny (5 študentov + 1 učiteľ). V rámci pilotného projektu, ale aj v rámci samotnej súťaže, majú študenti možnosť po prvýkrát v histórii nahliadnuť do zákulisia rokovaní a prijímania dôležitých rozhodnutí o úrokových sadzbách Radou guvernérov Európskej centrálnej banky. Národný víťazný tím súťaže Generácia € bude pozvaný na workshop do ECB, kde prebehne diskusia o tom, čo si víťazi myslia o vplyve eura na ich budúcnosť. Víťazi získajú cenu „Euro víťaz“, ktorú si prevezmú z rúk prezidenta Európskej centrálnej banky. Zároveň sa môžu tešiť na hodnotné ceny, ktoré pre nich pripraví Národná banka Slovenska a Európska centrálna banka.

Súťaž Generácia € pozostáva z troch úrovní, kde prvou je on-line kvíz na témy o ECB a Eurosystéme, úlohe peňazí, cenovej stabilite a menovej politike, s tromi úrovňami náročnosti. Najúspešnejší študenti zostavia súťažné tímy a postúpia do druhého kola, ktorým je vypracovanie eseje, v ktorej tím predpovedá a zdôvodní rozhodnutie Rady guvernérov ECB o úrokových sadzbách. Z tejto úrovne postúpi do finálového kola päť najlepších tímov. Finále pozostáva z prezentácie rozhodnutia a odôvodnenia svojej práce o úrokových sadzbách. Obhajoba bude založená na aktívnom zapájaní sa študentov do obhajoby a diskusie, pričom hodnotiť sa bude prezentované rozhodnutie o menovej politike, argumentácia, koncept, dodržanie časového limitu prezentácie, úroveň a kvalita prezentácie, komunikačné schopnosti a zapájanie sa všetkých členov tímu do prezentácie.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

súťaž

súťaž

súťaž

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.