en en

PLATBA EUROVÝMI MINCAMI SO SLOVENSKOU STRANOU V ZAHRANIČÍ PRED 1. JANUÁROM 2009

Vzhľadom na záujem niektorých médií, využiť predaj štartovacích balíčkov v Slovenskej republike na to, aby mincami platili v zahraničí ešte pred 1. januárom 2009 a vytvorili tak priestor na senzáciu, Národná banka Slovenska pripomína, že platba slovenskými eurovými mincami v zahraničí by mohla byť posudzované ako podvod, teda uvedenie príjemcu peňazí do omylu platbou predmetom, ktorý by mohol byť zamenený za zákonné peniaze (za platné euromince). Orgány činné v trestnom konaní dotknutého štátu by postupovali podľa ich domácich zákonov.

V každom prípade je si však potrebné uvedomiť riziko poškodenia reputácie Slovenskej republiky ako novopristupujúcej krajiny eurozóny a v neposlednom rade aj kreditu Národnej banky Slovenska ako emitenta euromincí v Slovenskej republike.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.