en en

Počas covidových rokov sa približovanie miezd mužov a žien v takmer všetkých krajinách Európy zrýchlilo

Medzinárodný deň žien, ktorý si pripomíname 8. marca, je vhodnou príležitosťou poukázať na pozitívny trend približovania miezd mužov a žien v Európskej únii. V rokoch 2020 a 2021, ktoré boli výrazne poznačené pandémiou ochorenia Covid-19, sa tento trend dokonca zrýchlil a to v takmer všetkých krajinách Európskej únie.

Trend zmenšovania rozdielov v mzdách medzi pohlaviami bol pozorovateľný už pred začiatkom pandémie, no počas nej sa tento trend zrýchlil takmer 2,5-násobne. Kým pred pandémiou došlo vo vybraných krajinách EÚ k zníženiu mzdových rozdielov za predchádzajúcich 5 rokov o približne 1,4 p.b. , tak rovnaké zníženie je vidieť už za posledné 2 covidové roky (2020,2021). (Vybraných=25 krajín EÚ s výnimkou Írska a Grécka, pre ktoré zatiaľ nie sú dostupné údaje za rok 2021).

V roku 2021 bol na Slovensku rozdiel v hodinových mzdách mužov a žien na úrovni 16,6%. Ak by sme chceli, aby sa mesačné platy mužov a žien vyrovnali, pracovný týždeň žien by musel trvať 46 hodín a 38 minút namiesto obvyklých 40 hodín. No v porovnaní s rokom 2019 ide o zlepšenie o 1,8 p. b., ktorý by v prepočte na dĺžku pracovného týždňa prestavoval 1 hodinu a 7 minút.

V covidových rokoch 2020 a 2021 sa mzdy mužov a žien od seba vzďaľovali iba v 4 krajinách EÚ a to o menej ako 2,0 p. b. Sú to Dánsko, Taliansko, Rumunsko a Portugalsko. Naopak, krajinou s najrýchlejším približovaním miezd oboch pohlaví je Lotyšsko, kde sa tento rozdiel za dva roky znížil o 6,6 p. b. K rýchlejšiemu približovaniu ako na Slovensku došlo aj v krajinách, kde už je rozdiel menší ako 5%. Konkrétne v Slovinsku a Poľsku. Prvou európskou krajinou, kde je mzda žien vyššia ako mzda mužov je Luxembursko, hoci iba zanedbateľne o 0,2%.

Graf 1: Rozdiel v príjmoch mužov a žien v roku 2021 a jeho zmena od roku 2019 (percentuálne body)

Počas covidových rokov sa približovanie miezd mužov a žien v takmer všetkých krajinách Európy zrýchlilo
Zdroj: Eurostat, výpočty NBS

Relatívne veľký rozdiel v príjmoch mužov a žien  je aj jednou z výziev našej krajiny, ktorú identifikovala správa NBS Štrukturálne výzvy.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.