en en

Počet falzifikátov eurových bankoviek v druhom polroku 2018 ďalej klesol a zostáva nízky

● V druhej polovici roka 2018 bolo z obehu stiahnutých 262 000 falošných eurových bankoviek.

● Viac než 80 % falzifikátov predstavujú bankovky 20 € a 50 €.

● Pravosť všetkých eurových bankoviek sa dá jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením.

● Eurové bankovky zostávajú dôveryhodným a bezpečným platobným prostriedkom.

V druhom polroku 2018 bolo z obehu stiahnutých približne 262 000 falošných eurových bankoviek, čo v porovnaní s prvým polrokom 2018 predstavuje pokles o 10,3 % a v porovnaní s druhým polrokom 2017 o 27,8 %. Pravdepodobnosť prijatia falošnej bankovky je veľmi nízka. V porovnaní s počtom pravých bankoviek v obehu, ktorý od ich zavedenia neustále rastie, a to rýchlejšie než HDP, zostáva počet falzifikátov veľmi nízky. Počet eurových bankoviek v obehu v roku 2018 vzrástol o približne o 4,0 % a ich hodnota o 3,7 %. V súčasnosti je v obehu viac než 22 miliárd eurových bankoviek v celkovej hodnote približne 1,2 bilióna €.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad vývoja v jednotlivých polrokoch:

Obdobie

2. polrok 2015

1. polrok 2016

2. polrok 2016

1. polrok 2017

2. polrok 2017

1. polrok 2018

2. polrok 2018

Počet falzifikátov

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

Členenie podľa nominálnej hodnoty:

Nominálna hodnota

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Percentuálny podiel

1,6 %

2,6 %

22,7 %

61,8 %

9,0 %

0,9 %

1,4 %

V priebehu druhého polroka 2018:

● boli aj naďalej najčastejšie falšovanými bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. Spolu predstavovali viac než 80 % celkového počtu falzifikátov.

● väčšina falzifikátov (96,7 %) bola zadržaná v krajinách eurozóny. Zvyšok falzifikátov bol zadržaný v členských štátoch EÚ nepatriacich do eurozóny (2,2 %) a v iných častiach sveta (1,1 %).

Overujte si pravosť svojich bankoviek!

Už od vydania prvej série eurových bankoviek Eurosystém, t. j. ECB a 19 národných centrálnych bánk krajín eurozóny, vyzýva verejnosť, aby prijímaným bankovkám venovala náležitú pozornosť. Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou kontrolou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v sekcii „The €uro“ na internetovej stránke ECB a na stránkach národných centrálnych bánk. Ak sa vám do rúk dostane podozrivá bankovka, porovnajte ju so zaručene pravou bankovkou. V prípade potvrdenia pochybností by ste sa mali v závislosti od predpisov platných v danom štáte obrátiť na políciu, na národnú centrálnu banku alebo na svoju banku. Eurosystém podporuje policajné orgány v ich boji proti falšovaniu peňazí.

Eurosystém sa snaží rôznymi prostriedkami informovať verejnosť o tom, ako rozlíšiť pravé bankovky od falošných, a zároveň pomáhať profesionálnym spracovateľom peňazí zaistiť, aby boli zariadenia na spracovanie bankoviek schopné falzifikáty spoľahlivo identifikovať a sťahovať ich z obehu.

Eurosystém má za úlohu chrániť integritu eurových bankoviek a neustále zdokonaľovať technológiu ich výroby. Druhá séria bankoviek – séria Európa – je ešte bezpečnejšia a pomáha udržať dôveru verejnosti v menu.

Dňa 17. septembra 2018 boli predstavené nové bankovky 100 € a 200 € so zdokonalenými ochrannými prvkami. Ide o posledné dve nominálne hodnoty série Európa, ktoré budú uvedené do obehu 28. mája 2019. Eurosystém v súčasnosti vedie informačnú kampaň, v rámci ktorej profesionálnych spracovateľov peňazí i širokú verejnosť informuje o zavedení týchto nových bankoviek s viacerými novými ochrannými prvkami. Výrobcom a dodávateľom zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek bude Eurosystém aj naďalej poskytovať podporu pri adaptácii ich zariadení na nové bankovky.

Kontaktná osoba pre médiá: Esther.Tejedor@ecb.europa.eu, tel.: +49 69 1344 95596.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.