en en

Počet falzifikátov eurových bankoviek zostáva nízky i v druhom polroku 2016

● V druhej polovici roka 2016 bolo z obehu stiahnutých 353 000 falošných eurových bankoviek.

● Približne 80 % falzifikátov predstavujú bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €.

● Pravosť všetkých eurových bankoviek sa dá jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením.

● Eurové bankovky sú naďalej dôveryhodným a bezpečným platobným prostriedkom.

Podľa dnešného vyhlásenia Európskej centrálnej banky (ECB) bolo v druhom polroku 2016 z obehu stiahnutých približne 353 000 falošných eurových bankoviek, čo je mierny nárast oproti prvému polroku 2016 a o 20,7 % menej ako v druhom polroku 2015. V porovnaní s rastúcim počtom pravých bankoviek v obehu (v druhom polroku 2016 viac než 19 miliárd) zostáva počet falzifikátov veľmi nízky.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený polročný prehľad:

Obdobie

2013/2

2014/1

2014/2

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

Počet falzifikátov

353 000

331 000

507 000

454 000

445 000

331 000

353 000

Už od vydania eurových bankoviek prvej série Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 19 národných centrálnych bánk krajín eurozóny, vyzýva verejnosť, aby bankovkám venovala náležitú pozornosť. Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou kontrolou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v sekcii o eure na internetovej stránke ECB a na stránkach národných centrálnych bánk Eurosystému.

Eurosystém sa snaží rôznymi prostriedkami informovať verejnosť o tom, ako rozlíšiť pravé bankovky od falošných, a takisto pomáhať profesionálnym spracovateľom peňazí zaistiť, aby boli zariadenia na spracovanie hotovosti schopné spoľahlivo identifikovať falzifikáty a sťahovať ich z obehu.

Ak sa vám do rúk dostane podozrivá bankovka, mali by ste ju hneď porovnať so zaručene pravou bankovkou. V prípade potvrdenia pochybností by ste sa mali v závislosti od predpisov platných v danom štáte obrátiť na políciu, na príslušnú národnú centrálnu banku alebo na svoju banku. Eurosystém podporuje policajné orgány v ich boji proti falšovaniu peňazí.

Eurosystém má za úlohu chrániť integritu eurových bankoviek a neustále zdokonaľovať technológiu ich výroby. Bankovky série Európa preto budú ešte bezpečnejšie a pomôžu udržať dôveru verejnosti v menu.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený percentuálny podiel falzifikátov stiahnutých z obehu v druhom polroku 2016 podľa nominálnej hodnoty:

Nominálna hodnota

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Podiel (v %)

0,8 %

3,7 %

37,8 %

42,5 %

9,7 %

0,6 %

4,9 %

V spomínanom období:

● boli aj naďalej najčastejšie falšované bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. V porovnaní s údajmi za prvý polrok 2016 sa podiel falošných bankoviek 20 € zvýšil a podiel falošných bankoviek 50 € klesol. Spolu predstavovali 80,3 % celkového počtu falzifikátov,

● bola väčšina falzifikátov (93,6 %) odhalená v krajinách eurozóny. Len približne 5,4 % falzifikátov bolo odhalených v členských krajinách EÚ nepatriacich do eurozóny a 1 % falzifikátov v iných častiach sveta.

Nová bankovka 50 €, vybavená inovatívnymi ochrannými prvkami, bude uvedená do obehu 4. apríla 2017. Výrobcom a dodávateľom zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek bude Eurosystém aj naďalej poskytovať podporu pri prispôsobovaní ich zariadení na novú bankovku. Prevádzkovatelia a majitelia zariadení, ktoré túto bankovku zatiaľ nedokážu spracovať, by sa mali bezodkladne obrátiť na svojho dodávateľa, resp. výrobcu.

Kontaktnou osobou pre médiá je Eszter Miltényi-Torstensson, tel.: +49 69 1344 8034.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.