en en

Počet obyvateľov v produktívnom veku sa za 10 rokov zvýšil iba v Bratislavskom kraji

Každý tretí obyvateľ Slovenska je v neproduktívnom veku. Od posledného sčítania v roku 2011 pribudlo celkovo na Slovensku viac ako 50 tis. obyvateľov a aktuálne podľa sčítania obyvateľstva žije u nás približne 5,45 mil. obyvateľov. Ekonomická závislosť1 sa za 10 rokov zvýšila o viac ako 10 p. b. a v roku 2021 dosiahla 49,2 %. Najviac sa pritom zvýšila v Bratislavskom kraji (14,4 p. b.) a naopak najmenej v Prešovskom kraji (PO) o 7,8 p. b.

Ekonomická závislosť seniorov sa zvýšila 3-násobne viac, ako závislosť detí. Zvýšenie závislosti seniorov bolo medzi krajmi relatívne rovnomerné. Závislosť detí v Bratislavskom kraji rástla viac ako 2-násobne oproti druhému v poradí, ktorým bol Trnavský kraj a 5-násobne oproti poslednému, ktorým bol Prešovský kraj.

Za zmenou ekonomickej závislosti seniorov je vo väčšine krajov zvýšenie počtu seniorov a zníženie počtu obyvateľov v produktívnom veku. Celkovo na Slovensku počet obyvateľov v produktívnom veku klesol za 10 rokov o viac ako 230 tisíc. Ich počet klesal vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského kraja, kde počet obyvateľov v produktívnom veku výrazne vzrástol (o viac ako 35 tisíc).

Počet detí na Slovensku sa za 10 rokov zvýšil o takmer 41 tisíc. Nárast ale nebol rovnomerný medzi krajmi. V Bratislavskom kraji vzrástol počet detí o takmer 39 tisíc. Pozitívny vývoj bol aj v Trnavskom a Trenčianskom kraji, v Nitrianskom a Žilinskom kraji sa takmer nezmenil. Výrazný pokles nastal v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji.

Počet obyvateľov v produktívnom veku sa za 10 rokov zvýšil iba v Bratislavskom kraji

Za 10 rokov zostarla populácia Slovenska o viac ako 2,3 roku. Okrem zastúpenia obyvateľstva v jednotlivých vekových skupinách je z pohľadu štrukturálnych politík dôležitý aj celkový priemerný vek obyvateľstva. Ten je ukazovateľom toho, či môžeme očakávať, že sa v blízkom období presunú ľudia z produktívneho veku do seniorského. Aktuálne má priemerný obyvateľ Slovenska vek 41,3 rokov. Z pohľadu regionálneho rozloženia v Bratislavskom kraji výrazne rástol počet detí a priemerný vek jeho obyvateľov sa zvýšil výrazne menej ako na zvyšku Slovenska. Naviac, v tomto kraji je aj najväčší rozdiel medzi starnutím mužov a žien. Naopak najviac zostarol Trenčiansky kraj, kde najviac zapôsobilo zmenšenie skupiny obyvateľov v produktívnom veku.

Počet obyvateľov v produktívnom veku sa za 10 rokov zvýšil iba v Bratislavskom kraji

Starnutie obyvateľstva a jeho vplyv na udržateľnosť verejných financií  je aj jednou z výziev našej krajiny, ktorú identifikovala správa NBS:

Poznámka

[1] Pod pojmom ekonomická závislosť chápeme pomer medzi deťmi (0 – 14 rokov) a seniormi (65 a viac rokov) ku obyvateľstvu v produktívnom veku (15 – 64 rokov).


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.