en en

Portál „ECB vás počúva“

Čo pre vás znamená cenová stabilita? Aké sú vaše ekonomické očakávania a obavy? Ktoré ďalšie témy považujete za dôležité? Ako by podľa vás mohli najlepšie komunikovať s verejnosťou? Toto sú hlavné témy, na ktoré sa vás pýtame na portáli „ECB vás počúva“.

Hlavné témy

Cenová stabilita
Centrálne banky môžu prispievať k zvyšovaniu blahobytu obyvateľstva predovšetkým udržiavaním stabilných cien. Možno ste už počuli o najnovších opatreniach, ktoré majú pomôcť tlmiť ekonomické dôsledky pandémie koronavírusu. Ich celkovým cieľom je zachovanie stabilných cien. Cenovú stabilitu máme vtedy, keď je miera inflácie (t. j. miera, o ktorú sa z roka na rok v priemere zvýšia spotrebiteľské ceny) kladná, nízka a stabilná. Momentálne je cieľom udržiavať infláciu v strednodobom horizonte na úrovni nižšej, ale blízkej 2 %.

Ekonomické očakávania a obavy
V rámci výkonu menovej politiky je cieľom zabezpečiť, aby si euro v priebehu času udržiavalo svoju hodnotu. Chceme, aby menová politika bola čo najúčinnejšia. Preto nás zaujímajú vaše očakávania, ako aj vaše ekonomické obavy.

Hlavné úlohy
Hlavnou úlohou ECB, jej prvoradým cieľom, je udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne. Keď je však cenová stabilita zaručená, je úlohou ECB podporovať všeobecné hospodárske politiky Európskej únie. To okrem iného znamená, že sa usiluje o udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste, o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, ako aj o vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zlepšenie jeho kvality.

Komunikácia
Myslíme si, že ak ľudia rozumejú fungovaniu menovej politiky, dokážu sa lepšie rozhodovať o svojich výdavkoch, sporení, investíciách a úveroch. Zaujímalo by nás, či sa nám darí vysvetľovať našu činnosť a dôvody našich opatrení.

Povedzte, čo by podľa vás mala brať ECB do úvahy pri revízii stratégie menovej politiky. Podeľte sa o svoje názory do konca októbra 2020.

Zapojte sa aj vy do revízie stratégie ECB!

Vyplňte dotazník

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.