en en

Pozvánka na výstavu

Národná banka Slovenska pozýva verejnosť na výstavu

Slovenské insitné umenie v Srbsku (fragment zo zbierky galérie Babka – Kovačica)

Výstava je verejnosti prístupná denne, v čase od 10.00h do 16.00h (vrátane víkendu) do 30. júna 2008.

Miesto: priestory ústredia Národnej banky Slovenska v Bratislava, ul. Imricha Karvaša 1.

Výstavu si už mohli návštevníci pozrieť v priestoroch Ministerstva kultúry SR, dňa 16. júna 2008 bola otvorená v priestoroch centrálnej banky – za účasti podpredsedu vlády SR p. Dušana Čaploviča guvernéra Národnej banky Slovenska p. Ivan Šramka a guvernéra centrálnej banky Srbska p. Radovan Jelašića.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.