en en

Pravidlá pre prijímanie eurobankoviek a euromincí od 1. januára 2009 a slovenských bankoviek a slovenských mincí počas duálneho obehu

Vstupom Slovenskej republiky do eurozóny sa na platbu v hotovosti eurobankovkami a euromincami vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura a par. 17a, ods.3 Zákona o NBS, ktoré stanovujú, že s výnimkou Národnej banky Slovenska a bankových subjektov a poštových podnikov žiadna strana nie je povinná prijať pri akejkoľvek jednej platbe viac ako 50 kusov euromincí.

V období duálneho obehu právnické osoby a fyzické osoby, okrem NBS a bánk, môžu odmietnuť prijatie platných slovenských mincí vtedy, ak ide o pamätné mince alebo ak pri jednej platbe v hotovosti ide o viac ako dvadsať kusov slovenských mincí rovnakej nominálnej hodnoty alebo celkovo tridsať kusov slovenských mincí rôznych nominálnych hodnôt (§ 4 ods. 3 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Počas obdobia duálneho obehu právnické osoby a fyzické osoby, okrem Národnej banky Slovenska a bánk, môžu pri platbách odmietnuť prijatie platných slovenských bankoviek a slovenských mincí aj vtedy, ak súčet ich nominálnych hodnôt viac ako štvornásobne prevyšuje hodnotu platby (§ 4 ods. 4 zákona č. 659/2007 Z.z.).

Národná banka Slovenska zároveň informuje, že od 1. januára 2009 platí vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z.z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok. Vyhláška predovšetkým ustanovuje podrobnosti spracovania eurobankoviek a euromincí bankami a ostatnými spracovateľmi peňazí, pravidlá odoberania falšovaných, pozmenených alebo neoprávnene vyrobených bankoviek a mincí , ako aj podrobnosti výmeny znehodnotených, necelých a inak poškodených peňazí podľa pravidiel platných v eurozóne.

Výmenu znehodnotených a inak poškodených eurobankoviek, ak budú celé (t.j. nebude im chýbať žiadna časť), bude vykonávať Národná banka Slovenska a banky. Výmenu necelých eurobankoviek bude vykonávať iba Národná banka Slovenska. Znehodnotené a inak poškodené euromince bude vymieňať Národná banka Slovenska a banky, len ak predložené euromince budú celé; necelé euromince sa nevymieňajú.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.