en en

Predaj pamätnej striebornej mince 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala

Národná banka Slovenska začne dňa 9. januára 2007 (v utorok) predávať pamätné strieborné mince 200 Sk vydané pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala – fyzika, matematika, univerzitného profesora, vynálezcu, priekopníka modernej optiky a fotografie, významného predstaviteľa európskej vedy a techniky 19. storočia. Na líci mince je uprostred mincového poľa zobrazený dagerotypický prístroj s objektívom vyrobeným podľa Petzvalových výpočtov, v pozadí schéma optickej sústavy objektívu. Pri hornom okraji mince je názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA a  vpravo pri spodnom okraji letopočet razby 2007. Vpravo od statívu fotografického prístroja sa nachádza štátny znak, vľavo nominálna hodnota mince 200 Sk.

Na rube mince je zobrazený portrét Jozefa Maximiliána Petzvala s časťou schémy objektívu, v ktorej je umiestnený matematický vzorec. Pri hornom okraji mince je meno a priezvisko JOZEFA MAXIMILIÁNA PETZVALA, pri spodnom okaji mince sú letopočty jeho narodenia a úmrtia 1807 – 1891.

Autorom výtvarného návrhu mince je Karol Ličko. Mince vyrobila Mincovňa Kremnica.

PhDr. Ivan Paška
vedúci tlačového oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.