en en

Predseda Rady pre dohľad ECB Andrea Enria v NBS

V týchto dňoch (9. – 10. septembra 2019) navštívil Národnú banku Slovenska predseda Rady pre dohľad ECB Andrea Enria.

Andrea Enria sa stretol s vrcholnými predstaviteľmi NBS zodpovednými za bankový dohľad a bankovú reguláciu. V rámci návštevy sa uskutočnilo aj diskusné stretnutie so zamestnancami banky. Andrea Enria rokoval aj s predstaviteľmi bánk a diskutoval s nimi o aktuálnych témach z oblasti bankového sektora. Andrea Enria sa tiež stretol a diskutoval s guvernérom NBS Petrom Kažimírom.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Andrea Enria, Peter Kažímír

Peter Hintoš, Ľudovít Ódor, Andrea Enria, Vladimír Dvořáček

Stretnutie s predstaviteľmi bánk

Ľudovít Ódor, Andrea Enria, Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.