en en

Presun začiatku predaja SZM 10 eur (200. výročie narodenia A. Sládkoviča)

Národná banka Slovenska oznamuje, že vzhľadom na prijaté opatrenia v súvislosti s koronavírusom, presúva termín začiatku predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur vydávanej pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča na neurčito. O začiatku predaja bude NBS včas informovať.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.