en en

Priebežná informácia o sťahovaní slovenských korún z obehu

Národná banka Slovenska informuje, že k 31. decembru 2008 bolo v obehu viac ako

77 mld. Sk, čo predstavovalo približne 50 % z hodnoty obehu k 31. 12. 2007 (155,15 mld. Sk).

Objem hotovosti, ktorý bol stiahnutý z obehu za prvých štrnásť dní nového roka predstavuje približne 40,9 mld. Sk, t. j. viac ako polovica (52,7 %) z hodnoty obehu k 31. 12. 2008.

Celkový objem doteraz stiahnutej hotovosti predstavuje viac ako 76 % z hodnoty obehu k 31.12.2007.

Objem hotovosti v obehu začal výrazne klesať v priebehu decembra (od 1. 12. do 31. 12. 2008 bol pokles hodnoty obehu o viac ako 50 mld. Sk).

Podrobnejšie údaje o vývoji hodnoty obehu od 31. 12. 2008 do 14. 1. 2009 sú uvedené v tabuľke:

Dátum

Hodnota slovenských korún v obehu

Hotovosť stiahnutá z obehu (% z obehu k 31. 12. 2007)

31. 12. 2008

77 642 407 277 Sk

50 %

2. 1. 2009

72 452 577 284 Sk

53 %

3. 1. 2009

69 546 245 662 Sk

55 %

4. 1. 2009

66 452 416 817 Sk

57 %

5. 1. 2009

63 358 083 103 Sk

59 %

6. 1. 2009

60 238 140 921 Sk

61 %

7. 1. 2009

55 824 694 277 Sk

64 %

8. 1. 2009

51 638 755 947 Sk

67 %

9. 1. 2009

47 961 062 190 Sk

69 %

12. 1. 2009

43 033 842 901 Sk

72 %

13. 1. 2009

39 311 419 089 Sk

75 %

14. 1. 2009

36 704 013 129 Sk

76 %

V tejto súvislosti NBS upozorňuje, aby občania boli pri prijímaní a výmene peňazí obozretní a slovenské koruny za eurovú hotovosť vymieňali len v bankách. Ochranné prvky eurových bankoviek možno nájsť na internetových stránkach www.euromena.sk, www.nbs.sk, www.ecb.int .

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.