en en

Priebežná informácia o sťahovaní slovenských korún z obehu

Národná banka Slovenska informuje, že objem hotovosti, ktorý bol stiahnutý od začiatku roku 2009 do 23. januára 2009 predstavuje približne 56,5 mld. Sk, t. j. približne 73 % z hodnoty obehu k 31. 12. 2008.

K 31. decembru 2008 bolo v obehu viac ako 77 mld. Sk, čo predstavovalo približne 50 % z hodnoty obehu k 31. 12. 2007 (155,15 mld. Sk).

V porovnaní s koncom roku 2007 predstavuje celkový objem stiahnutej hotovosti

viac ako 86 %. Väčšinu korunovej hotovosti, ktorá je vykazovaná ako „hodnota slovenských korún v obehu“, predstavuje hotovosť stiahnutá od obyvateľstva a zatiaľ bankami neodvedená do NBS.

Podrobnejšie údaje o vývoji hodnoty obehu od 31. 12. 2008 do 23. 1. 2009 sú uvedené v tabuľke:

Dátum

Hodnota slovenských korún v obehu *

Hotovosť stiahnutá z obehu (% z obehu k 31. 12. 2007)

31. 12. 2008

77 642 407 277 Sk

50 %

2. 1. 2009

72 452 577 284 Sk

53 %

3. 1. 2009

69 546 245 662 Sk

55 %

4. 1. 2009

66 452 416 817 Sk

57 %

5. 1. 2009

63 358 083 103 Sk

59 %

6. 1. 2009

60 238 140 921 Sk

61 %

7. 1. 2009

55 824 694 277 Sk

64 %

8. 1. 2009

51 638 755 947 Sk

67 %

9. 1. 2009

47 961 062 190 Sk

69 %

12. 1. 2009

43 033 842 901 Sk

72 %

13. 1. 2009

39 311 419 089 Sk

75 %

14. 1. 2009

36 704 013 129 Sk

76 %

15. 1. 2009

34 366 738 066 Sk

78 %

16. 1. 2009

32 070 738 824 Sk

79 %

23. 1. 2009

21 129 818 015 Sk

86 %

Poznámka: * V hodnote slovenských korún v obehu je zahrnutá aj hodnota pamätných mincí

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.