en en

Priebežná informácia o sťahovaní slovenských korún z obehu a zavádzaní eura v SR

Slovenská mena

Národná banka Slovenska informuje, že k 31. decembru 2008 bolo v obehu viac ako 77 mld. Sk, čo predstavovalo približne 50 % z hodnoty obehu k 31. 12. 2007 (155,15 mld. Sk).

Objem hotovosti, ktorý bol stiahnutý za celé obdobie duálneho obehu (t. j. od 1. 1. 2009 do 16. 1. 2009) predstavuje približne 45,6 mld. Sk, t. j. približne 59 % z hodnoty obehu k 31. 12. 2008. Ku koncu duálneho obehu zostalo v obehu ešte viac ako 70 mil. kusov bankoviek a 554 mil. kusov obehových mincí.

V porovnaní s koncom roku 2007 predstavuje celkový objem stiahnutej hotovosti v období od 1. 1. 2008 do 16. 1. 2009 viac ako 79 %.

Najvýraznejší pokles hotovosti bol zaznamenaný v priebehu decembra minulého roku, keď sa hodnota obeživa znížila o viac ako 50 mld. Sk.

Podrobnejšie údaje o vývoji hodnoty obehu od 31. 12. 2008 do 16. 1. 2009 sú uvedené v tabuľke:

Dátum

Hodnota slovenských korún v obehu *

Hotovosť stiahnutá z obehu (% z obehu k 31. 12. 2007)

31. 12. 2008

77 642 407 277 Sk

50 %

2. 1. 2009

72 452 577 284 Sk

53 %

3. 1. 2009

69 546 245 662 Sk

55 %

4. 1. 2009

66 452 416 817 Sk

57 %

5. 1. 2009

63 358 083 103 Sk

59 %

6. 1. 2009

60 238 140 921 Sk

61 %

7. 1. 2009

55 824 694 277 Sk

64 %

8. 1. 2009

51 638 755 947 Sk

67 %

9. 1. 2009

47 961 062 190 Sk

69 %

12. 1. 2009

43 033 842 901 Sk

72 %

13. 1. 2009

39 311 419 089 Sk

75 %

14. 1. 2009

36 704 013 129 Sk

76 %

15. 1. 2009

34 366 738 066 Sk

78 %

16. 1. 2009

32 070 738 824 Sk

79 %

Poznámka: * V hodnote slovenských korún v obehu je zahrnutá aj hodnota pamätných mincí.

K 16. 1. 2009 bolo v NBS zničených približne 114,5 mil. kusov slovenských obehových mincí, čo predstavovalo takmer 565 ton týchto mincí.

Euromena

K 16. 1. 2009 bolo v obehu viac ako 71 mil. kusov eurových bankoviek a takmer 372 mil. kusov eurových mincí. Celková hodnota obehu predstavovala približne 2 476 mil. EUR.

Pri porovnávaní hodnoty eurových peňazí v obehu a hodnoty zostávajúcich slovenských peňazí v obehu (prepočítaných na euro) môžeme konštatovať, že dňa 8. 1. 2009 bola hodnota eurových peňazí prvýkrát vyššia ako hodnota slovenských peňazí a od tohto dátumu hodnota eurových peňazí stále rastie, kým hodnota slovenských peňazí klesá.

Graf vývoju peňazí

Poznámka: Od skončenia duálneho obehu bude NBS o priebehu sťahovania korunovej hotovosti informovať týždenne (doteraz každý druhý deň). Najbližšia informácia bude zverejnená v pondelok 26. januára 2009.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2169,+421-2-5865 2169, +421-2-5787 2161, +421-2-5865 2161
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.