en en

Priebežná informácia o sťahovaní slovenských korún z obehu k 30. júnu 2009

Národná banka Slovenska informuje, že objem hotovosti, ktorý bol stiahnutý z obehu k 30. júnu 2009 predstavuje 149,6 mld. Sk, t.j. 96,4 % z hodnoty obehu k 31. 12. 2007 (štandardný obeh). Do konca roka 2008 bolo z obehu stiahnutých viac ako 77 mld. Sk a za prvý polrok 2009 ďalších 71,9 mld. Sk.

  • Od začiatku roka bolo prijatých na výmenu takmer 110 mil. kusov bankoviek aviac ako 223 mil. kusov obehových mincí.
  • Množstvo slovenských peňazí prijatých na výmenu je vposledných mesiacoch výrazne nižšie. Kým vjanuári bolo na pracoviskách NBS avostatných bankách prijatých viac ako 90 mil. kusov bankoviek a137,4 mil. kusov obehových mincí (na výmenu za eurá), vjúni bolo prijatých už iba viac ako 604 tis. kusov bankoviek a3,5 mil. kusov obehových mincí.
  • Počet výmen Sk za euro vNárodnej banke Slovenska bol najvyšší vjanuári (4 787), vo februári klesol oviac ako polovicu na 2362, potom klesal pomalším tempom, vmáji bol 1897 avjúni mierne vzrástol na 1991.
  • Vobehu ešte zostalo viac ako 22 mil. ks bankoviek (ztoho najviac 20 Sk a 100 Sk bankoviek a 405,4 mil. ks mincí (ztoho najviac 50 hal. mincí a1 Sk mincí).
  • Za roky 2008 a 2009 bolo zničených viac ako 230 ton bankoviek a viac ako 1 564 ton mincí.
  • Vobehu je dnes viac ako 3,6 mld. eur, vprepočte na Sk by to bolo viac ako 109 mld. Sk, čo je o40,5 % vyššia hodnota ako bola hodnota Sk v obehu k31.12.2008. Vobehu je viac ako 60 mil. kusov eurobankoviek a238,6 mil. kusov euromincí. Okrem týchto peňazí môžu byť vobehu aj bankovky amince emitované viných krajinách eurozóny.

Podrobnejšie údaje o vývoji hodnoty obehu od 31. 12. 2008 do 30. 6. 2009 sú uvedené v tabuľke:

Dátum

Hodnota slovenských korún v obehu *

Hotovosť stiahnutá z obehu (% z obehu k 31. 12. 2007)

31.12.2008

77 642 407 277 Sk

50 %

2.1.2009

72 452 577 284 Sk

53 %

3.1.2009

69 546 245 662 Sk

55 %

4.1.2009

66 452 416 817 Sk

57 %

5.1.2009

63 358 083 103 Sk

59 %

6.1.2009

60 238 140 921 Sk

61 %

7.1.2009

55 824 694 277 Sk

64 %

8.1.2009

51 638 755 947 Sk

67 %

9.1.2009

47 961 062 190 Sk

69 %

12.1.2009

43 033 842 901 Sk

72 %

13.1.2009

39 311 419 089 Sk

75 %

14.1.2009

36 704 013 129 Sk

76 %

15.1.2009

34 366 738 066 Sk

78 %

16.1.2009

32 070 738 824 Sk

79 %

23.1.2009

21 129 818 015 Sk

86 %

31.1.2009

16 291 819 110 Sk

90 %

6.2.2009

13 035 930 405 Sk

92 %

28.2.2009

8 432 533 780 Sk

95 %

6.3.2009

8 089 152 370 Sk

95 %

6.4.2009

7 017 709 260 Sk

95,5 %

7.5.2009

6 450 093 199 Sk

95,8 %

29.5.2009

6 122 684 600 Sk

96,1 %

16.6.2009

5 909 740 278 Sk

96,1 %

30.6.2009

5 733 725 666 Sk

96,4 %

Poznámka: * V hodnote slovenských korún v obehu je zahrnutá aj hodnota pamätných mincí

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.