en en

Priebežná informácia o sťahovaní slovenských korún z obehu

Národná banka Slovenska informuje, že k 31. decembru 2008 bolo v obehu 77 mld. Sk, čo predstavovalo približne 50% z hodnoty obehu k 31. 12. 2007 (155,15 mld. Sk).

Objem hotovosti, ktorý bol stiahnutý z obehu za prvé štyri dni nového roka predstavuje viac ako 11 mld. Sk, t.j. viac ako 14% z hodnoty obehu k 31. 12. 2008.

Celkový objem doteraz stiahnutej hotovosti predstavuje viac ako 57% z hodnoty obehu k 31. 12. 2007.

Objem hotovosti v obehu začal výrazne klesať v priebehu decembra (od 1. 12. do 31. 12. 2008 bol pokles hodnoty obehu o viac ako 50 mld. Sk).

Podrobnejšie údaje o vývoji hodnoty obehu od 31. 12. 2008 do 4. 1. 2009 sú uvedené v tabuľke:

Dátum Hodnota slovenských korún v obehu % z obehu k 31. 12. 2007
31. 12. 2008 77 642 407 277 Sk 50%
2. 1. 2009 72 452 577 284 Sk 53%
3. 1. 2009 69 546 245 662 Sk 55%
4. 1. 2009 66 452 416 817 Sk 57%

Národná banka Slovenska bude informácie o sťahovaní slovenských korún z obehu poskytovať počas duálneho obehu každý druhý deň.

V tejto súvislosti NBS upozorňuje, aby občania boli pri prijímaní a výmene peňazí obozretní a slovenské koruny za eurovú hotovosť vymieňali len v bankách. Ochranné prvky eurových bankoviek možno nájsť na internetových stránkach www.euromena.sk, www.nbs.sk, www.ecb.int .

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.