en en

Prieskum NBS preverí finančnú kondíciu slovenských domácností

  • odklady splátok robia Národnú banku Slovenska aj finančné inštitúcie „slepými“ ku zhoršovaniu situácie zadlžených domácností
  • za normálnych okolností by NBS napr. na mesačnej báze dostávala informácie o dohliadaných subjektoch. Tými sú najmä platobná disciplína klientov, zlyhané úvery, tvorba opravných položiek či potreba kapitálu na tvorbu vznikajúcich strát. NBS a banky tým nebudú vedieť sledovať rastúce riziká
  • nedostatok relevantných informácií však NBS nezbavuje povinnosti plniť svoje zákonné ciele: zachovať finančnú stabilitu na Slovensku

NBS bude preto vykonávať prieskum na reprezentatívnej vzorke zadlžených domácností, ako veľmi na ne dopadla koronakríza a aká je ich schopnosť splácať úvery. Zároveň aj o tom, ako odhadujú svoje vyhliadky pokračovať v splácaní splátok po skončení splátkového moratória.

Prieskum sa bude konať od júla do decembra každý mesiac.

NBS pri tomto prieskume využije skúsenosti najmä z celo-eurozónového prieskumu HFCS.

Získané informácie od ľudí považujeme ako dôverné a účasť na prieskume je dobrovoľná. NBS prosí o spoluprácu.

Pre ďalšie informácie o prieskume nás môžete kontaktovať na +421-2-5787-2921.


doplnené 19. 11. 2020

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.