en en

Prieskum zadlžených domácností – výsledky druhej vlny

Hlavné zistenia

  • Druhá vlna prieskumu sa uskutočnila v priebehu augusta 2020.
  • Do prieskumu sa zapojilo 1003 zadlžených domácností.

Očakávania zadlžených domácností ohľadom ich finančnej situácie a schopnosti splácať svoje záväzky sa zmenili oproti prvej vlne iba mierne.

  • Podiel zadlžených domácností, ktoré si vybavili odklad splátok alebo inú formu úľavy, a neočakávajú zlepšenie svojej finančnej situácie a riadne splácanie od budúceho roka, ostáva porovnateľný s prvou vlnou. Ich podiel sa mierne zvýšil z 9 % na 12 %. Podiel týchto domácností na všetkých zadlžených domácnostiach mierne poklesol na 1,1 %
  • Domácnosti, ktoré si nevybavili odklad alebo inú úľavu, z veľkej časti predpokladajú riadne splácanie svojich úverov od budúceho roka. Väčšina buď očakáva zlepšenie svojej finančnej situácie, alebo ani nezaznamenala zhoršenie.
  • Z opýtaných domácností, ktoré si zatiaľ nevybavili odklad či inú zmenu, necelých 6 % očakáva alebo plánuje zmenu úverových podmienok, v rámci toho si ešte plánuje požiadať o odklad 1 %.

Domácnostiam sa výrazne zlepšila ekonomická a finančná situácia, väčšina domácností poukázala na aktuálny stav porovnateľný s predkrízovým obdobím.

  • V prvej vlne prieskumu väčšina zadlžených domácností (90 % z tých, ktorí si vybavili odklad alebo inú zmenu a 60 % z ostatných) poukázala na zhoršenie finančnej situácie počas krízy (strata zamestnania, pokles príjmu a pod.). Tento podiel sa aktuálne znížil na približne tretinu v prípade oboch skupín.
  • Aj spotreba domácností sa zotavila do veľkej miery na predkrízové úrovne.

Naďalej bude dôležité sledovať finančnú situáciu a očakávania najmä tých domácností, ktoré si požiadali o odklad splátok alebo o inú formu úľavy.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.