en en

PRÍHOVOR GUVERNÉRA NBS IVANA ŠRAMKA PRI OTVORENÍ VÝSTAVY ECB A ODOVZDÁVANÍ EUROHVIEZDY PREZIDENTOM ECB JEANOM-CLAUDOM TRICHETOM

Vážený pán prezident, vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som Vás privítal na dnešnom slávnostnom otvorení výstavy Európskej centrálnej banky o eure a v predvečer veľkej medzinárodnej konferencie k zavedeniu eura na Slovensku. Je viac než symbolické, že je táto výstava umiestnená práve tu, na pôde Národnej banky Slovenska.

NBS už od samého začiatku, keď sa ešte len rodili iniciatívy pre zavedenie eura v našej krajine, niekoľkokrát deklarovala svoju podporu pre vstup do menovej únie v najskoršom možnom čase. Naše odporúčania sa opierali o seriózne analýzy – hodnotili sme pripravenosť našej ekonomiky na členstvo v EÚ, posudzovali sme ako rýchlo sa bude vedieť ekonomika SR približovať k ekonomikám krajín v eurozóne, zhodnotili sme možnosti splniť maastrichtské kritériá z hľadiska času a nákladov.

Samozrejme, zvažovali sme tak pozitívne ako aj negatívne dopady nášho budúceho členstva v eurozóne. Prínosy podľa všetkých dostupných analýz jednoznačne prevážili. Nasledovalo vytvorenie stratégie zavedenia eura v roku 2003 a neskôr vznik Národného plánu zavedenia eura v roku 2005. Od predikcií a analýz sa odrazili nastavenia hospodárskej politiky, ktoré zabezpečili plynulú prípravu ekonomiky na euro.

V súčasnosti sú už všetky rozhodnutia a hodnotenia známe a jednotná mena sa po novom roku stane súčasťou nášho každodenného života. Prijatím eura ako národnej meny sa Slovensko stane členom silného klubu štátov menovej únie a našej krajine sa otvorí priestor pre stabilný hospodársky rast, ktorý sa prejaví v ďalších sférach nášho života. Na rôznych projektoch súvisiacich s príchodom eura sa zúčastňovali a aj v súčasnosti ešte stále pracujú stovky ľudí z rôznych inštitúcií. Mnohí z nich boli alebo ešte stále sú pracovníkmi Národnej banky Slovenska.

Ďakujem všetkým za ich úsilie a vytrvalosť, ktorou významne prispeli k tomu, že 1. januára 2009 sa Slovensko stane 16-tou krajinou eurozóny. Rovnako rád by som chcel poďakovať aj kolegom z ECB a partnerských centrálnych bánk za ich podporu a spoluprácu. Dámy a páni, verím, že si všetci postupne na euro zvykneme a že sa stane prirodzenou súčasťou nášho života. Želám vám, aby ste zvládli prechod na euro plynulo a bez problémov a aby euro znamenalo pozitívnu zmenu vo vašich životoch.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.