en en

PRÍHOVOR PREZIDENTA ECB JEANA-CLAUDA TRICHETA PRI OTVORENÍ VÝSTAVY ECB A ODOVZDÁVANÍ EUROHVIEZDY GUVERNÉROVI NBS IVANOVI ŠRAMKOVI

Vážené dámy, vážení páni, je pre mňa veľkým potešením dnes Vás tu privítať. Toto je historický moment pre Slovensko, ktoré sa 1. januára 2009 – presne desať rokov po zavedení eura na peňažnom trhu – stane šestnástou krajinou eurozóny. Slovensko je štvrtou krajinou, ktorá vstupuje do eurozóny od zavedenia eura v roku 2002, a to po Slovinsku v roku 2007 a Malte a Cypre v roku 2008.

Eurové bankovky a mince sa od svojho zavedenia 1. januára 2002 stali jedným z najviditeľnejších symbolov Európy. Stali sa dôležitou a prirodzenou súčasťou nášho každodenného života, a to isté bude onedlho platiť aj pre slovenských občanov. Európska centrálna banka vysoko oceňuje niekoľkoročnú spoluprácu s Národnou bankou Slovenska v rámci príprav na tento historický okamih. Guvernér Šramko je členom Generálnej rady ECB od januára 2005 a od polovice júla 2008 sa ako pozorovateľ zúčastňuje aj na zasadaniach Rady guvernérov ECB. Dobrá spolupráca medzi Národnou bankou Slovenska a Európskou centrálnou bankou a Eurosystémom bude zárukou úspešného zavedenia eura na Slovensku. Oesterreichische Nationalbank, ako centrálna banka najbližšej krajiny eurozóny, dodá Slovensku v rámci prechodu na euro 188 miliónov bankoviek zo zásob Eurosystému. V záujme čo najrýchlejšieho uvedenia eurových bankoviek a mincí do obehu je nevyhnutná distribúcia eurovej hotovosti do bánk ešte pred zavedením novej meny, tzv. „predzásobenie“, a následné „druhotné predzásobenie“ maloobchodu a iných podnikov. Predzásobovanie sa, mimochodom, práve začalo a podľa mojich informácií sa od 1. decembra 2008 začne aj s predajom 1,2 milióna minibalíčkov s mincami určených verejnosti. ECB podporuje eurokampaň na Slovensku tým, že slovenských občanov oboznamuje s vizuálnou podobou eura a priebehom výmeny peňazí. V rámci spoločnej eurokampane sa uskutočnil celý rad seminárov a školení pre zamestnancov bánk a pokladničný personál a ECB vydala viac než sedem miliónov výtlačkov rôznych publikácií. V decembri sa do slovenských domácností rozošlú viac než dva milióny informačných letákov a štyri milióny konverzných kariet s cenami prepočítanými na eurá a tiež najdôležitejšími ochrannými prvkami dvadsaťeurovej bankovky. Národná banka Slovenska zabezpečí, aby boli na zavedenie eura všetci dobre pripravení. Verím, že vďaka všetkým týmto snahám a aktivitám bude proces zavedenia eura na Slovensku úspešný. Pri príchode do Bratislavy na mňa najviac zapôsobila fasáda Národnej banky Slovenska s pútačom s eurovými bankovkami a mincami, ktorý je jasne viditeľný z celého mesta. Guvernér Šramko, je pre mňa veľkým potešením požiadať Vás o symbolické odhalenie zrejme doteraz najväčšieho pútača na Slovensku.

Pri príležitosti tohto slávnostného okamihu zároveň guvernérovi Šramkovi s radosťou odovzdávam tradičnú eurohviezdu ako symbol vstupu Národnej banky Slovenska do Eurosystému. Je pre mňa veľkou cťou otvoriť Výstavu o eure, ktorá predstavuje eurové bankovky a mince a obsahuje zaujímavé informácie o eure pre ľudí v každom veku. Vďaka mnohým interaktívnym hrám zaujme aj deti. Týmto vyhlasujem Výstavu o eure za otvorenú! Veľmi sa tešíme, že už čoskoro privítame Slovensko v eurozóne.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.