en en

Príručka pre spotrebiteľov: Porozumejte svojmu poistnému krytiu počas pandémie coronavírusu/Covid-19

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) v rámci svojej primárnej úlohy posilňovať ochranu finančných spotrebiteľov vypracoval informáciu, v ktorej poskytuje stručný návod, na čo sa aktuálne zamerať v súvislosti s poistnými zmluvami, ktoré majú uzatvorené finanční spotrebitelia. Prínosom dokumentu sú praktické rady, ako postupovať, na čo sa zamerať a na ktoré subjekty sa majú finanční spotrebitelia obrátiť.

Dokument je dostupný taktiež na webovom sídle a na sociálnych médiách EIOPA, kde je k dispozícii aj jeho anglické znenie.

Zdroj: EIOPA

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.