en en

Program nákupu aktív verejného sektora

Európska centrálna banka dnes oznámila, že Eurosystém začne 9. marca 2015 uskutočňovať nákupy v rámci programu PSPP (nákup aktív verejného sektora).

Nákup sa bude týkať obchodovateľných dlhových nástrojov emitovaných ústrednou štátnou správou krajín eurozóny, niektorými agentúrami v eurozóne alebo niektorými medzinárodnými a nadnárodnými inštitúciami (v právnych textoch medzinárodné organizácie a multilaterálne rozvojové banky) so sídlom v eurozóne.

Rozšírený program nákupu aktív Eurosystému, ktorý bol oznámený 22. januára 2015 zahŕňa kombinované mesačné nákupy cenných papierov emitovaných verejným aj súkromným sektorom v hodnote 60 mld. EUR.

Viac informácií nájdete v dokumente ECB (v anglickom jazyku), a v časti otázky a odpovede o programe nákupu aktív verejného sektora.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.