en en

Program podpory doktorandského štúdia NBS

Národná banka Slovenska v tomto roku vyhlasuje šiesty ročník programu podpory doktorandského štúdia a výskumu. Program je určený na podporu mladých výskumníkov, najmä doktorandov.

Radi by sme podporili mladých nádejných doktorandov (až do výšky 10 000 eur ročne) venujúcim sa témam v nižšie uvedených oblastiach.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.