en en

Projekt finančného vzdelávania seniorov odštartoval pilotne v Trenčianskom kraji

Pilotný projekt 5peňazí Národnej banky Slovenska s Jednotou dôchodcov Slovenska, Združením kresťanských seniorov Slovenska a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov.

Možno si poviete, že v starobe už priveľa nových znalostí nepotrebujeme. V prípade financií je to práve naopak. Seniori sú skupina ľudí, ktorá má v priemere najviac nasporených peňazí, s ktorými môže disponovať a je jednou z najzraniteľnejších skupín, ako nás čoraz častejšie presviedčajú policajné správy o čoraz „kreatívnejších“ podvodoch na senioroch.

Projekt finančného vzdelávania seniorov odštartoval pilotne v Trenčianskom kraji
zdroj: NBS

Projekt finančného vzdelávania 5peňazí Národnej banky Slovenska rozšíril okruh organizácii, s ktorými spolupracuje pri finančnom vzdelávaní o najväčšie združenia seniorov na Slovensku, ktoré majú spolu viac ako 125 tisíc členov vo všetkých samosprávnych krajoch, mestách a obciach vo viac ako 1300 miestnych organizáciách.

5peňazí s Jednotou dôchodcov Slovenska, Združením kresťanských seniorov Slovenska a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov vytvorili unikátny program finančného vzdelávania seniorov, v ktorom sa prvých 30 seniorov dozvedelo o tom, ako vzťah k peniazom ovplyvňuje naše finančné správanie, ako byť obozretným spotrebiteľom, ako sa brániť pred finančnými podvodmi a najmä sa naučí, ako svoje vedomosti odovzdať rovesníkom vo svojom okolí. Na kurzoch získajú skúsenosti, know-how či praktické zručnosti v osobných financiách a lektori projektu 5peňazí ich aj natrénujú, ako sa o tieto zručnosti a vedomosti deliť  vo svojich komunitách. V lete bude mať teda Slovensko prvých seniorských ambasádorov finančného vzdelávania.

Projekt finančného vzdelávania seniorov odštartoval pilotne v Trenčianskom kraji
zdroj: NBS

Projekt 5peňazí má vytvoriť efektívny systém ochrany ľudí, ktorí sa rozhodnú mať svoje finančné úspory uložené doma. „Seniori sú najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva. Teší nás, že NBS prichádza s projektom, ktorý má pomôcť všetkým seniorom na Slovensku zorientovať sa vo vlastných financiách či predchádzať ich okrádaniu rôznymi pochybnými ľuďmi,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Projekt finančného vzdelávania seniorov odštartoval pilotne v Trenčianskom kraji
zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj

Júlia Čillíková, výkonná riaditeľka úseku dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa NBS o projekte hovorí: „Seniorov vnímame v oblasti financií ako osobitne zraniteľnú skupinu spotrebiteľov, ktorí sú našou dôležitou cieľovou skupinou. No seniorov, ľudí v treťom veku, považujeme stále za tých, ktorí vedia svoju skúsenosť obohatenú novými vedomosťami ďalej dôveryhodne šíriť medzi rovesníkmi ale aj mladšími a stať sa významnými ambasádormi finančného vzdelávania.“

Projekt finančného vzdelávania seniorov odštartoval pilotne v Trenčianskom kraji
zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj

Michal Kotian, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku za všetky zúčastnené seniorské organizácie povedal: „Seniori síce majú mnoho životných skúseností, ale aj napriek tomu sa väčšina našich členov celoživotne vzdeláva. Súčasná doba je rýchla, požiadavky na bežné činnosti pri nákupoch, banke či pošte sa digitalizujú. Seniori sú pri súčasnom extrémnom zdražovaní nútení strážiť si svoje domáce rozpočty. Niektorí obchodníci a špekulanti sa snažia vylákať financie od seniorov klamlivou reklamou alebo podvodmi. Oceňujeme preto túto vzdelávaciu aktivitu a sme pripravení pomôcť zvyšovať finančnú gramotnosť aj prevenciu pred podvodmi na senioroch v teréne vytvorením finančných ambasádorov z radov našich organizácií.“

Projekt finančného vzdelávania seniorov odštartoval pilotne v Trenčianskom kraji
zdroj: NBS

Ak sa pilotný program osvedčí, rovnakým spôsobom budú postupne vyškolení seniori vo všetkých krajoch na Slovensku. Cieľom NBS a seniorských organizácii v projekte je to, aby malo Slovensko sebavedomých seniorov, ktorí rozumejú svojim spotrebiteľským právam a nebudú ľahkým terčom podvodníkov.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.