en en

Razantné zvyšovanie úrokov bude pokračovať, inej cesty niet

Včerajšie rozhodnutie zvýšiť úrokové sadzby o bezprecedentných 75 bázických bodov bolo nevyhnutné a správne.

Existujú problémy, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú menovú politiku, no napriek tomu sú mimo nášho dosahu. Rozkývané a raketovo rastúce ceny energií sú aktuálne tým najvypuklejším prípadom. Energie, presnejšie ich cena, však ovplyvňujú domácnosti, podniky, vlády. Všetko.

A tu máme problém.

Ak ľudia a podniky začnú očakávať, že tu vyššia inflácia ostane dlhší čas, môže sa zvýšiť aj skutočná inflácia. Popritom, úplne pochopiteľne, rastú požiadavky ľudí, aby sa im zvýšil plat a vlády zase míňajú miliardy, aby zmiernili vplyv krízy na ľudí a ekonomiku. Občas rozumne, inokedy zase nie. To všetko dodáva palivo do motora, ktorý poháňa infláciu hore. Ekonómovia to nazývajú „sekundárnym efektom“.

To je už naše ihrisko.

Inflácia sa v eurozóne drží neprijateľne vysoko. Jej augustové zrýchlenie na 9,1 %, opätovne ťahané energiami, len pripomenulo akútnosť problému z pohľadu inflačného vývoja v budúcom roku a v tom nasledujúcom.

Naše najnovšie odhady vidia infláciu v eurozóne nad našim 2-percentným cieľom počas celého tohto obdobia. Popritom všetkom sú z môjho pohľadu riziká pre infláciu jednoznačne smerom nahor a pri ekonomickom raste smerom nadol.

Júlové a včerajšie zvýšenie sadzieb (rovnako aj tie, ktoré budú nasledovať v blízkej budúcnosti) sú našou odpoveďou. Odpoveďou, ako reagovať na existujúce riziká a zabezpečiť, aby ceny nerástli takýmto tempom natrvalo. Mnohí špekulujú, budú špekulovať o tom, kde vidíme neutrálnu sadzbu, resp. na akú úroveň budeme sadzby zvyšovať. Diskusie na túto tému sú predčasné. Ako hlboká je rieka zistíme, len keď túto rieku prebrodíme a my sme ešte poriadne ďaleko od druhého brehu. Prioritou je teraz razantne pokračovať v normalizácii nastavenia menovej politiky.

Nie je čas otáľať.

Byť prísny v čase, keď svetová ekonomika spomaľuje a riziko recesie v eurozóne pretrváva, nie je jednoduché. A veru, nie všetci nám budú tlieskať . No inej cesty niet. Je to nevyhnutné pre cenovú stabilitu, pre opätovné nastavenie rovnováhy v ekonomike, je to nevyhnutné pre návrat k prosperite.