en en

Rozhodnutia o menovej politike

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) na svojom dnešnom zasadaní rozhodla, že úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostanú nezmenené na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,40 %. Rada guvernérov očakáva, že kľúčové úrokové sadzby ECB zostanú na súčasnej úrovni minimálne do leta 2019, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zabezpečenie pokračovania trvalého vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2,0 % v strednodobom horizonte.

Pokiaľ ide o neštandardné opatrenia menovej politiky, Rada guvernérov bude v rámci programu nákupu aktív pokračovať v čistom nákupe súčasným tempom 30 mld. € za mesiac až do konca tohto mesiaca. Po septembri 2018 Rada guvernérov mesačné tempo čistého nákupu aktív zníži na 15 mld. € až do konca decembra 2018, pričom predpokladá, že následne sa čistý nákup v závislosti od nových údajov potvrdzujúcich strednodobý výhľad vývoja inflácie ukončí. Rada guvernérov má v úmysle reinvestovať istinu zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív aj po skončení čistého nákupu aktív, a to počas dlhšieho obdobia, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Prezident ECB uvedené rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.30 SEČ.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.