en en

Rozhodnutia o menovej politike

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí prijala nasledujúce rozhodnutia o menovej politike:

1) úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie Eurosystému sa s účinnosťou od operácie vyrovnanej 11. júna 2014 zníži o 10 bázických bodov na 0,15 %,

2) úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie sa s účinnosťou od 11. júna 2014 zníži o 35 bázických bodov na 0,40 %,

3) úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie sa s účinnosťou od 11. júna 2014 zníži o 10 bázických bodov na -0,10 %. Bližšie podrobnosti k uplatneniu zápornej úrokovej sadzby jednodňových sterilizačných operácií budú uvedené v osobitnej tlačovej správe, ktorá bude zverejnená o 15:30 SEČ.

Prezident ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14:30 SEČ. Informácie o ďalších opatreniach menovej politiky zameraných na podporu fungovania transmisného mechanizmu menovej politiky budú uvedené v tlačovej správe, ktorá bude zverejnená dnes o 15:30 SEČ.


Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.