en en

Rozhodnutia o menovej politike

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostanú nezmenené na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,40 %. Rada guvernérov naďalej očakáva, že kľúčové úrokové sadzby ECB zostanú na súčasnej alebo nižšej úrovni počas dlhšieho obdobia a ešte podstatnú dobu po skončení čistého nákupu aktív.

Pokiaľ ide o neštandardné opatrenia menovej politiky, Rada guvernérov rozhodla o pokračovaní nákupov v rámci programu nákupu aktív v súčasnom objeme 80 mld. € za mesiac až do konca marca 2017. Od apríla 2017 by mal čistý nákup aktív pokračovať tempom 60 mld. € za mesiac až do konca decembra 2017, v prípade potreby aj dlhšie, minimálne však dovtedy, kým sa podľa Rady guvernérov neprejaví trvalá zmena vývoja inflácie zodpovedajúca jej inflačnému cieľu. Ak medzitým dôjde k zhoršeniu výhľadu vývoja alebo ak finančné podmienky prestanú zodpovedať ďalšiemu napredovaniu k trvalej zmene vývoja inflácie, má Rada guvernérov v úmysle zväčšiť rozsah programu a/alebo predĺžiť jeho trvanie. Popri čistom nákupe sa zároveň budú reinvestovať splátky istiny zo splatných cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív.

Na zabezpečenie naďalej hladkej realizácie nákupu aktív Eurosystému Rada guvernérov rozhodla o zmenách niektorých parametrov programu nákupu aktív, ktoré budú oznámené na dnešnej tlačovej konferencii a v osobitnej tlačovej správe.

Prezident ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.30 SEČ.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.