en en

Rozhodnutia o menovej politike

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí prijala tieto rozhodnutia o menovej politike:

1) Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostanú nezmenené na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,40 %. Rada guvernérov naďalej očakáva, že kľúčové úrokové sadzby ECB zostanú na súčasnej úrovni počas dlhšieho obdobia a ešte podstatnú dobu po skončení čistého nákupu aktív.

2) Pokiaľ ide o neštandardné opatrenia menovej politiky, nákup aktív v rámci programu nákupu aktív bude pokračovať súčasným tempom 60 mld. € za mesiac do konca decembra 2017. Od januára 2018 má čistý nákup aktív pokračovať tempom 30 mld. € za mesiac až do konca septembra 2018, v prípade potreby aj dlhšie, avšak rozhodne dovtedy, kým sa podľa Rady guvernérov neprejaví trvalá zmena vývoja inflácie zodpovedajúca jej inflačnému cieľu. V prípade zhoršenia výhľadu vývoja, alebo ak finančné podmienky prestanú zodpovedať ďalšiemu napredovaniu k trvalej zmene vývoja inflácie, je Rada guvernérov pripravená program nákupu aktív rozšíriť a/alebo predĺžiť jeho trvanie.

3) Po skončení čistého nákupu aktív bude Eurosystém splátky istiny zo splatných cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív reinvestovať počas dlhšieho obdobia, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné. Prispeje tak k priaznivému stavu likvidity i k primeranému nastaveniu menovej politiky.

4) Hlavné refinančné operácie a trojmesačné dlhodobejšie refinančné operácie sa budú naďalej realizovať formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených finančných prostriedkov, kým to bude nevyhnutné, minimálne však do konca posledného udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv v roku 2019.

Prezident ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.30 SEČ.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.