en en

Rozhodnutie NBS o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2015

Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov na svojom 25. zasadnutí dňa 25. novembra 2014 schválila Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2015, ktoré je publikované vo Vestníku Národnej banky Slovenska.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a  edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.