en en

Sandbox: aby inovácie v slovenskom finančnom sektore fungovali lepšie

Svet finančných služieb sa mení čoraz rýchlejšie. Na trhu pribúdajú internetové či digitálne banky, inovatívni poskytovatelia finančných služieb a elektronických peňazí, či obchodníci s cennými papiermi. Všetci rozširujú svoje služby o nové technologické riešenia. Mnohé z nich sú také inovatívne, že takpovediac „predbehli dobu“ a ich poskytovatelia zatiaľ nemali možnosť otestovať ich v reálnej prevádzke.

Národná banka Slovenska v spolupráci s Centrom pre finančné inovácie pri Ministerstve financií SR preto pripravujú koncept testovacieho prostredia takzvaného „sandboxu“ Pôjde o vytvorenie prostredia, ktoré bude simulovať reálne podmienky, s ktorými sa podnikatelia môžu stretnúť v bežnom živote. Sandbox by mal teda umožniť tým, ktorí chcú spustiť inovatívny obchodný model alebo prísť na trh s inovatívnym produktom otestovať ho „nanečisto“ počas niekoľkých mesiacov v tzv. sandboxovom režime. Ten ich upozorní na prípadný nesúlad ich riešenia s platnou legislatívou. Zároveň im pomôže splniť podmienky regulácie tak, aby inovatívne produkty a služby prispeli k rozvoju finančných služieb a pritom bol chránený finančný spotrebiteľ a stabilita finančného trhu. Celé testovanie môže trvať niekoľko mesiacov.

Počas obdobia v sandboxovom režime bude NBS pripravená viesť s poskytovateľmi inovatívnych služieb intenzívny dialóg. Ich aplikácie alebo služby budú fungovať v skúšobnom, prípadne v obmedzenom režime. Sandbox tak umožní finančné služby vyladiť ešte pred ich štartom a uľahčiť ich rozbeh.

Ako prvý krok v spolupráci s Centrom pre finančné inovácie pri MF SR pripravuje NBS konzultačný materiál, v ktorom predstaví niekoľko konkrétnych podôb sandboxu. Cieľom materiálu bude získať spätnú väzbu, či existuje dopyt po sandboxe a ktorá jeho konkrétna podoba najlepšie zodpovedá potrebám podnikateľského prostredia. Konzultácia je naplánovaná na druhý štvrťrok 2020.

Testovacím prostredím sa však aktivity oboch inštitúcií nekončia. S finančnými poskytovateľmi chcú zintenzívniť dialóg, aby malo inovatívne podnikanie na Slovensku lepšie podmienky.

Iniciatíva nadväzuje na vznik Inovačného hubu, ktorý NBS spustila v apríli 2019. Ten umožnil intenzívnejší kontakt s FinTechovým ekosystémom na Slovensku.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.