en en

Seminár: Moderné nástroje pre finančnú analýzu a modelovanie

Seminár: Moderné nástroje pre finančnú analýzu a modelovanie

Národná banka Slovenska, v spolupráci so spoločnosťou HUMUSOFT s.r.o., organizuje odborný seminár, ktorého cieľom je oboznámiť verejnosť s možnosťami využitia moderných výpočtových nástrojov vo finančnom sektore a makroekonomickom modelovaní.

Seminár sa uskutoční dňa 4. 6. 2015 o 12.00 h v kongresovej sále Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava.

Podrobný program seminára a registračný formulár je zverejnený na stránke
www.humusoft.cz/akce/finsem15

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.