en en

SEPA – dôležité zmeny od 1. februára 2016

Dôležité zmeny od 1. februára 2016:

1) Na platobnom príkaze v mene euro sa bude uvádzať číslo účtu iba vo formáte IBAN (International Bank Account Number), ktoré je jednoznačným identifikátorom odosielateľa platby, ako aj príjemcu platby

IBAN vydaný poskytovateľom platobných služieb (napr. bankou) v SR má vždy 24 pozícií. Každé číslo účtu v tvare IBAN začína dvojmiestnym kódom krajiny (SK), nasledujú dve kontrolné číslice, ktoré slúžia k overeniu správnosti čísla účtu. Zvyšných 20 pozícií nám určuje kód banky (4 miesta), predčíslie účtu (6 miest) a číslo účtu (10 miest). V prípade IBAN-u prichádza k rozšíreniu čísla účtu iba o 4 pozície v porovnaní s domácim číslom účtu.

Čísla účtov pri už existujúcich trvalých príkazoch a inkasách zadaných pred februárom 2016 nie je potrebné meniť. Poskytovatelia platobných služieb vykonali konverziu účtov na IBAN automaticky.

IBAN

IBAN je už niekoľko rokov uvádzaný bankami na všetkých výpisoch z účtu, resp. ako NBS, tak aj komerčné banky majú na svojich webových stránkach zverejnené kalkulačky, ktoré v prípade potreby prekonvertujú číslo účtu v domácom tvare na číslo účtu vo formáte IBAN. Keďže IBAN bude od 1.2.2016 súčasťou všetkých platobných príkazov je dôležité, aby platitelia mali tento údaj vždy k dispozícii. Preto je nevyhnutné, aby aj príjemcovia platieb správne poskytli svoj IBAN platiteľom.

2) 1. február 2016 prináša zmeny aj vo vzťahu právnická osoba – banka. Táto zmena sa týka zasielania platieb v súbore medzi právnickou osobou a jeho bankou v dohodnutom štandarde. Po 1.2. 2016 bude možné v tejto komunikácii využívať iba SEPA štandard, teda ISO 20022.

Bližšie informácie o projekte SEPA nájdete na webovej stránke NBS.

Kalkulačka IBAN.

Zoznam 34 krajín zapojených do projektu SEPA:

19 krajín eurozóny:

Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

Ostatných 9 členských krajín EÚ:

Bulharsko, Česká Republika, Dánsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Švédsko a Veľká Británia.

6 krajín mimo EÚ:

Island, Lichtenštajnsko, Monako, Nórsko, San Marino a Švajčiarsko.

Zavedenie SEPA platobných nástrojov v roku 2014 v krajinách eurozóny (v SR od 1.2.2014) možno považovať za jeden z najvýznamnejších medzníkov v oblasti bezhotovostného platobného styku. Obyvatelia eurozóny tak môžu už takmer dva roky používať úhrady a inkasá, ktoré majú rovnaké pravidlá a nemusia rozlišovať medzi domácimi a cezhraničnými platbami.

Dvojročné obdobie bolo aj obdobím, počas ktorého si obyvatelia mali možnosť postupne zvyknúť na zmeny, ktoré SEPA so sebou priniesla. Z pohľadu klienta možno považovať za najviditeľnejšiu zmenu nový formát čísla účtu, ktorý sa odborne nazýva IBAN. V súlade s európskou legislatívou bolo v rámci SR umožnené spotrebiteľom (nie právnickým osobám) aj po 1.2.2014 zadávať číslo účtu v pôvodnom domácom formáte (číslo účtu a kód banky). SR tak poskytla spotrebiteľom maximálne obdobie, počas ktorého ešte bolo možné využívať pôvodný domáci formát čísla účtu. Počas týchto dvoch rokov však zároveň mali možnosť zadávať platobné príkazy už aj v novom IBAN formáte. Toto duálne obdobie sa končí 1.2.2016 a po tomto dátume bude možné používať ako spotrebiteľmi, tak aj podnikmi resp. verejnými inštitúciami iba nový formát čísla účtu IBAN.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.