en en

Šesť kľúčových svetových centrálnych bánk zabezpečí dostatočnú dolárovú likviditu

  • Opatrenia zabezpečia dostatok dolárov v medzinárodnom peňažnom trhu
  • Podobné opatrenia boli zavedené aj počas finančnej krízy 2007-2008
  • Vtedy na medzinárodný tlak na dolárové financovanie americký FED odpovedal zavedením dolárových kreditných liniek (swap lines) s mnohými systémovo dôležitými centrálnymi bankami vo svete (ECB, Švajčiarsko, Japonsko, Kanada…) celkovo až 14 z nich.
  • Dolár je najvýznamnejšia medzinárodná zúčtovacia jednotka a rezervná mena
  • Dolárové kreditné linky FED vytvoril pre navýšenie kapacity dolárových rezerv zahraničných centrálnych bánk, aby mohli poskytovať u nich doma potrebnú dolárovú likviditu, a to off market, mimo trh, aby ho nedeformovali

V súvislosti s dopadmi šírenia sa pandémie COVID19 a v snahe minimalizovať negatívne dopady na ekonomiku sa The Bank of Canada, the Bank of England, the Bank of Japan, the European Central Bank, the Federal Reserve, and the Swiss National Bank dohodli na re-aktivácii 84-dňových dolárových refinančných operácií. Toto je doplňujúce opatrenie k existujúcim 7-dňovým refinančným operáciám.

Tento koordinovaný postup má za cieľ poskytnúť bankovému sektoru dostupnejšie čerpanie dolárovej likvidity. Rada guvernérov ECB v piatok rozhodla o znížení ceny zdrojov z dolárových refinančných operácií prostredníctvom úpravy rizikovej prémie o 25 bázických bodov na 25 bázických bodov pripočítanej k sadzbe OIS (overnight index swap) príslušnej dĺžky splatnosti.

Toto opatrenie nadobúda platnosť v pondelok, 16. marca a ostane účinné v platnosti tak dlho ako bude potrebné pre zabezpečenie bezproblémovej dolárovej likvidity.

link na ECB

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200315~1fab6a9f1f.en.html

link na FED

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315c.htm

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.