en en

Situačná správa o menovom vývoji v SR za december 2006 - Celkové zhrnutie

1. Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,1%. Medziročné tempo rastu celkovej inflácie dosiahlo 3,7%. Jadrová inflácia (bez cien energií a nespracovaných potravín) dosiahla medziročnú dynamiku 2,5%.

2. Spotrebiteľské ceny merané CPI sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenili. Medziročná miera celkovej inflácie dosiahla 4,2% a jadrovej inflácie 2,7%.

3. Menový agregát M3 (v metodike ECB) v novembri medzimesačne vzrástol o 20 mld. Sk, pričom jeho medziročné tempo rastu sa v porovnaní s októbrom zvýšilo na 16,7%.

4. Celkový objem pohľadávok PFI voči rezidentom (vrátane cenných papierov emitovaných klientmi v držbe sektora PFI, v metodike ECB) zaznamenal v novembri medzimesačný rast o 6,7 mld. Sk, pričom sa ich medziročný rast spomalil o 0,5 percentuálneho bodu na 13,8%.

5. Priemerná úroková miera z nových úverov nefinančným spoločnostiam sa v novembri znížila o 0,36 percentuálneho bodu na 6,24% a z nových úverov domácnostiam sa zvýšila o 0,25 percentuálneho bodu na 12,82%. Priemerná úroková miera z nových vkladov nefinančných spoločností za rovnaké obdobie sa znížila o 0,18 percentuálneho bodu na 2,69% a z nových vkladov domácností sa znížila o 0,08 percentuálneho bodu na 1,13%.

6. Hospodárenie štátneho rozpočtu sa ku koncu decembra skončilo deficitom 31,7 mld. Sk.

7. Devízové rezervy NBS (v bežnom kurze) v decembri dosiahli hodnotu 13,4 mld. USD. Ich stav ku koncu mesiaca zodpovedal 3,3-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvých jedenásť mesiacov roka 2006. Krytie priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb (dovoz tovarov a služieb získaných z údajov bankovej štatistiky) oficiálnymi devízovými rezervami predstavovalo k ultimu decembra 4,2–násobok priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb do SR za prvých jedenásť mesiacov roka 2006.

8. Národná banka Slovenska počas decembra intervenovala proti posilňovaniu slovenskej koruny a formou priamych devízových intervencií nakúpila 495 miliónov EUR.

9. Podľa predbežných údajov bežný účet platobnej bilancie za január až október 2006 skončil deficitom 113,9 mld. Sk a kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil deficitom 1,3 mld. Sk. Bežný účet platobnej bilancie za január až november dosiahol deficit 121,3 mld. Sk, pričom deficit obchodnej bilancie predstavoval 80,2 mld. Sk.

10. Celková priemerná sterilizačná pozícia NBS voči bankovému sektoru dosiahla v decembri 279,73 mld. Sk a v porovnaní s novembrom sa tak znížila o 6,6 mld. Sk.

Igor Barát
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
tlačové oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.