en en

Situačná správa o menovom vývoji v SR za máj 2008

1. Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,4%. Medziročné tempo rastu celkovej inflácie dosiahlo 4,0%. Jadrová inflácia (bez cien energií a nespracovaných potravín) dosiahla medziročnú dynamiku 4,0%.

2. Spotrebiteľské ceny merané CPI sa v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,3%. Medziročná miera celkovej inflácie dosiahla 4,6% a jadrovej inflácie 4,8%.

3. Reálny hrubý domáci produkt vzrástol v 1. štvrťroku 2008 o 8,7%.

4. Menový agregát M3 (v metodike ECB) v apríli medzimesačne vzrástol o 6,2 mld. Sk, pričom jeho medziročné tempo rastu sa v porovnaní s marcom znížilo na 10,2%.

5. Celkový objem pohľadávok PFI voči rezidentom (vrátane cenných papierov emitovaných klientmi v držbe sektora PFI, v metodike ECB) zaznamenal v apríli medzimesačný nárast o 13,6 mld. Sk, pričom sa ich medziročný rast zrýchlil o 0,1 percentuálneho bodu na 17,0%.

6. Priemerná úroková miera z nových úverov nefinančným spoločnostiam sa v apríli znížila o 0,01 percentuálneho bodu na 5,69% a z nových úverov domácnostiam sa znížila o 0,45 percentuálneho bodu na 11,82%. Priemerná úroková miera z nových vkladov nefinančných spoločností za rovnaké obdobie sa zvýšila o 0,23 percentuálneho bodu na 2,13% a z nových vkladov domácností sa znížila o 0,02 percentuálneho bodu na 1,16%.

7. Hospodárenie štátneho rozpočtu sa ku koncu mája skončilo deficitom 3,1 mld. Sk.

8. Devízové rezervy NBS (v bežnom kurze) v máji dosiahli hodnotu 19,7 mld. USD. Ich stav ku koncu mesiaca zodpovedal 3,0-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvé štyri mesiace roka 2008. Krytie priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb (platieb za dovoz tovarov a služieb získaných z údajov bankovej štatistiky) oficiálnymi devízovými rezervami predstavovalo k ultimu apríla 4,0-násobok priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb do SR za prvé štyri mesiace roka 2008.

9. Národná banka Slovenska nevykonala v apríli žiadnu devízovú intervenciu.

10. Podľa predbežných údajov bežný účet platobnej bilancie za marec 2008 skončil deficitom 6,1 mld. Sk a kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil prebytkom 9,4 mld. Sk. Bežný účet platobnej bilancie za január až apríl dosiahol deficit 16,9 mld. Sk, pričom prebytok obchodnej bilancie predstavoval 0,5 mld. Sk.

11. Celková sterilizačná pozícia NBS v máji v porovnaní s aprílom stúpla takmer o 2 mld. Sk na 374,1 mld. Sk.

12. S činnosťou od 29. mája 2008 bola centrálna parita koruny voči euru revalvovaná o 17,65%. Spodná hranica pre povinné intervencie je 25,6071 SKK/EUR a horná hranica je 34,6449 SKK/EUR.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.