en en

Skrátené pokladničné hodiny v piatok 29.12.2023

NBS oznamuje verejnosti, že v piatok 29.12.2023 budú pokladničné hodiny v oddelení centrálnej pokladnice ústredia NBS ako aj vo všetkých expozitúrach skrátené do 10:00 h.