en en

Slávnostné odhalenie busty Imricha Karvaša

Národná banka Slovenska pripravila v spolupráci s Rotary Clubom Bratislava slávnostné odhalenie busty Imricha Karvaša na budove ústredia NBS, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.2.2020.

Slávnostné odhalenie busty Imricha Karvaša

Hostiteľmi podujatia boli guvernér NBS Peter Kažimír a prezident Rotary Clubu, Robert Hromec. Pozvanie prijal aj autor busty, Martin Pala, syn Imricha Karvaša, Milan Karvaš, bývalí guvernéri NBS a predstavitelia kultúrneho, politického a spoločenského života.

Guvernér NBS Peter Kažimír pri príležitosti odhalenia povedal: „Profesor Imrich Karvaš bol človekom, ktorému Slovensko vďačí za mnoho a ktorému ešte stále dlhujeme patričnú úctu. Bol vynikajúcim teoretikom, napísal trinásť monografií, množstvo odborných článkov. Bol ministrom priemyslu vo vláde generála Syrového v roku 1938. Pamätným sa stal aj tým, že priam dramaticky zachránil slovenské zlato a jeho zásadné finančné i zásobovacie kroky v podstate umožnili Slovenské národné povstanie. Žiaľ, jeho život bol poznamenaný aj tým, že bol väznený gestapom a neskôr aj komunistami. História slovenského národa je bohatá a som presvedčený, že profesor Karvaš svojim životným dielom ju tiež výrazne obohatil. Je preto namieste a som na to hrdý, že jeho busta, ktorú sme odhalili, bude súčasťou práve tejto budovy.“

Slávnostné odhalenie busty Imricha Karvaša

Na slávnosti sa zúčastnil aj syn Imricha Karvaša, Milan: „Nielen ja, ale celá žijúca rodina Karvašovcov máme z tohto podujatia veľkú radosť. Otcovi sa za života nedostalo veľa uznania za jeho činy, ktoré sú pre mnohých ľudí nedosiahnuteľné. Dobre to vystihujú jeho najvyššie štátne vyznamenania, ktoré dostal in memoriam.“

Kto bol Imrich Karvaš? (25.2. 1903 – 20.2. 1981)

  • Prvý guvernér Slovenskej národnej banky, ktorý zabezpečoval prípravu SNP po finančnej a hospodárskej stránke
  • Jej vtedajší zamestnanci na čele s jej prvým guvernérom, Imrichom Karvašom, sa do Povstania významnou mierou zapojili. V roku 1944 napríklad Karvaš nariadil presun troch miliárd korún z bratislavskej centrály SNB do jej filiálky v Banskej Bystrici, na územie SNP, čím ho takpovediac spolufinancoval. Rovnako dal pre povstalcov presunúť aj pohonné látky, potraviny či obuv. Premyslenými ťahmi sa mu navyše pred nacistami podarilo zachrániť niekoľko ton menového zlata, najmä utajením v účtovníctve a presunom do Švajčiarska. Bol aktívny v protifašistickom odboji.
  • Jeho činnosť neunikla pozornosti Gestapa, ktoré ho 3. septembra 1944 zatklo v Bratislave krátko predtým, než ju hodlal opustiť a odísť na povstalecké územie. Po zatknutí sa cez Viedeň a Brno dostal až do Berlína, kde bol vypočúvaný. Po výsluchu bol internovaný v koncentračných táboroch Flossenbürg, Dachau, Innsbruck, Niederdorf. Dostal štatút „zvláštneho politického väzňa“ a bol podrobovaný intenzívnym výsluchom.
  • Stal sa členom Academy of Political Science v New Yorku a Econometric Society v New Havene. Prednášal aj vo Francúzsku, Švajčiarsku, Nemecku a Británii. Usiloval sa o posilnenie hospodárskej pozície Slovenska v rámci prvej československej republiky
  • Usiloval sa o posilnenie hospodárskej pozície Slovenska v rámci Prvej československej republiky.
  • Na jeho podnet bola roku 1940 v Bratislave založená Vysoká škola obchodná (dnes: Ekonomická univerzita). Od roku 1998 udeľuje Ekonomická univerzita v Bratislave osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj Ekonomickej univerzity alebo významne prispeli k rozvoju ekonomickej vzdelanosti a vedy, Medailu Imricha Karvaša.
  • V novembri 1946 sa stal dekanom bratislavskej právnickej fakulty. Zároveň pôsobil ako poradca vlády pre obnovu Slovenska.

Slávnostné odhalenie busty Imricha Karvaša

Slávnostné odhalenie busty Imricha Karvaša

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.