en en

Slávnostné otvorenie výstavy ECB Nová tvár eura

Vo štvrtok 23. mája 2013 bola v priestoroch Národnej banky Slovenska slávnostne otvorená výstava Európskej centrálnej banky (ECB) Nová tvár eura. Výstavu otvoril riaditeľ odboru správy obeživa ECB Harm Metselaar a riaditeľ odboru riadenia peňažnej hotovosti Národnej banky Slovenska Viliam Ostrožlík. Inovovaná výstava je určená pre širokú verejnosť, zameraná je však najmä na stredoškolskú mládež. Jej cieľom je zaujímavým a interaktívnym spôsobom zvýšiť informovanosť verejnosti o eurových bankovkách a minciach a ich ochranných prvkoch.

Výstava podrobne približuje novú bankovku v nominálnej hodnote 5 € s jej zdokonalenými ochrannými prvkami – hologramom a vodoznakom, na ktorých je zobrazený portrét Európy. Súčasťou výstavy je film o zavedení druhej série eurových bankoviek, interaktívne aplikácie a hry o eurových bankovkách a minciach, z ktorých najznámejšou je hra Euro beh, ďalej detailne približuje národné meny krajín pred zavedením eura, mapuje históriu peňazí a podrobne popisuje jednotlivé fázy výroby bankoviek. Výstavu spestrujú plazmové obrazovky s krátkymi filmami o eurových bankovkách a minciach a rôzne dotykové panely s praktickým návodom na overovanie pravosti bankoviek.
Prvýkrát túto výstavu pre verejnosť otvoril prezident ECB Mario Draghi v Archeologickom múzeu vo Frankfurte nad Mohanom v januári 2013, kde zároveň aj predstavil podobu novej 5 € bankovky zo série Európa.

Vernisáž výstavy

Študenti slovenských škôl a široká verejnosť môžu výstavu navštíviť v budove ústredia Národnej banky Slovenska na ulici Imricha Karvaša č. 1 v Bratislave, a to do 30. júna 2013 každý pracovný deň od 8.00 h. do 15.00 h.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.