en en

Slávnostné otvorenie výstavy Euro naša mena

V piatok 24. septembra 2010 bola v ústredí Národnej banky Slovenska (NBS) v Bratislave slávnostne otvorená výstava Euro naša mena.

Výstavu slávnostne otvoril viceguvernér NBS Viliam Ostrožlík a Peter Zsapka, zástupca vedúcej Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Výstava Euro naša mena je určená širokej verejnosti, a to či už slovenským občanom alebo návštevníkom z rôznych kútov sveta, zároveň je však svojou filozofiou a zrozumiteľnou a zaujímavou formou prístupná aj školám a študentom. Výstava zobrazuje na šiestich veľkoplošných paneloch históriu vzniku eurových bankoviek a mincí, vrátane slovenských, a ich ochranné prvky, ako aj nerealizované návrhy eurových bankoviek a mincí. Návštevníci výstavy sa zároveň dozvedia aj o úlohe NBS, ktorú mala pri zavedení eura, najmä o funkcii NBS po zavedení jednotnej európskej meny, jej postavení v Európskom systéme centrálnych bánk a o úlohách ECB a národných centrálnych bánk v Eurosystéme či Európskom systéme centrálnych bánk (ESCB). Výstava Euro naša mena približuje taktiež historické fakty – zobrazuje jednak historicky prvé spoločné meny používané na území dnešnej Európy akými boli tetradrachmy, rímske mince, hrivny, dukáty, toliare a koruny, ako aj prvé pokusy o menové únie – latinskú, škandinávsku, nemeckú a belgicko-luxemburskú, až po založenie Hospodárskej a menovej únie – jej zakladateľov, politickú situáciu, a takisto výber názvu, znaku a históriu zavedenia eura.

Výstava bude predstavená širokej verejnosti už v sobotu 25.9.2010 v rámci Dňa otvorených dverí NBS, pričom pre verejnosť bude prístupná v pracovné dni od 10.00 h. do 15.00 h. v priestoroch ústredia NBS na ulici Imricha Karvaša č. 1 v Bratislave. V budúcnosti ju plánuje NBS sprístupniť školám a verejnosti po celom Slovensku.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.