en en

Slávnostné otvorenie výstavy „Jozef Bubák - Platónske predobrazy“

V piatok 20. septembra 2013 bola v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR v Bratislave slávnostne otvorená výstava tvorby akademického maliara Jozefa Bubáka, autora prvej emisie slovenských bankoviek, pod názvom „Platónske predobrazy“.

Výstavu otvoril guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch so slovami:

„Akademický maliar Jozef Bubák bude vždy neodmysliteľnou súčasťou histórie slovenskej meny 20. storočia. S jeho výtvarnými prácami, zobrazenými na slovenských bankovkách, sme sa viac ako pätnásť rokov stretávali v každodennom živote. Jozef Bubák je autorom výtvarného riešenia všetkých nominálnych hodnôt slovenských bankoviek od 20 po 5 000. Významnou mierou sa pričinil o rýchly a úspešný prechod československej meny na novú slovenskú korunovú menu.“

Cieľom výstavy je predstaviť posledných sedem rokov autorovej tvorby, jeho digitálne obrazy, súbor kresieb s témou striedania dňa a noci, ako aj prvú emisiu slovenských bankoviek. Pri realizácii návrhov bankoviek použil J. Bubák svetelný lúč, ktorý kompozične spájal celú emisiu a zároveň slúžil v danom období ako nový ochranný prvok týchto bankoviek.

Výstavu Jozefa Bubáka „Platónske predobrazy“ otvorili za vzájomnej spolupráce Národná banka Slovenska, Ministerstvo kultúry SR a ArtIntervention, o. z. Pre širokú verejnosť bude výstava sprístupnená od 21. septembra 2013 do 29. septembra 2013, v čase od 10.00 h do 18.00 h.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.