en en

Slávnostné uvedenie knihy Imricha Karvaša

Včera (17. apríla 2018) sa v priestoroch Národnej banky Slovenska uskutočnilo slávnostné uvedenie knihy Imricha Karvaša „Moje pamäti. V pazúroch Gestapa“ za prítomnosti guvernéra NBS Jozefa Makúcha, ktorý knihu symbolicky pokrstil mincou Imricha Karvaša.

Guvernér NBS Jozef Makúch pri tejto príležitosti uviedol:

„ Uvádzame do života rozšírené vydanie časti spomienok Imricha Karvaša, prvého guvernéra Slovenskej národnej banky, jej zakladateľa, národohospodára svetového mena, muža, ktorému má byť Slovensko, i to súčasné, za mnoho vďačné, ktorému zároveň však stále dlhujeme patričnú úctu a poklonu.“

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Slávnostné uvedenie knihy Imricha Karvaša

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.