en en

Slováci platia radi rýchlo a digitálne

  • Spustenie superrýchlych medzibankových platieb v minulom roku sa stretlo s veľmi pozitívnou odozvou ľudí a okamžité platby sú súčasťou nášho každodenného života
  • Ich zavedenie neovplyvnilo rastúci trend  platieb platobnými  kartami, mobilmi a tiež platíme viac kartami na internete
  • Apetít obyvateľov Slovenska po modernom spôsobe platieb rastie a zapojenie ďalších bánk tento trend umocní. My budeme tejto evolúcii nápomocní

1. Slovensko je viditeľné na európskej mape okamžitých platieb

Je 1. február minulého roku a Slovensko úspešne spúšťa dlhoočakávaný projekt okamžitých platieb. Od tohto dňa môžu klienti využívať benefity rýchlosti, spracovania a pripísania finančných prostriedkov z účtu na účet v rámci zapojených bánk do pár sekúnd.

Národná banka Slovenska spoločne so Slovenskou sporiteľňou, Tatra bankou a Všeobecnou úverovou bankou viac než rok pripravovali technické riešenia  potrebné pre spustenie SEPA okamžitých platieb (SEPA Instant Credit Transfer).  Banky začali využívať službu TIPS (Target Instant Payment Settlement), ktorú pre slovenské banky prevádzkuje práve NBS.

Slováci majú k inováciám blízko a preto aj okamžité platby začali používať hneď od prvého dňa. Počet domácich (odoslaných) a cezhraničných (odoslaných a prijatých) okamžitých platieb vzrástol mesačne z 1,7 milióna transakcií vo februári 2022  na približne 3 milióny vo februári tohto roka.

Slováci platia radi rýchlo a digitálne

Ďalší výraznejší nárast počtu okamžitých platieb očakávame po pripojení ostatných slovenských bánk v horizonte nasledujúcich 2 rokov.

Tomu, aby sa okamžité platby stali novým štandardom pre európske platby, má napomôcť aj nová legislatíva, ktorá sa pripravuje na pôde Európskej komisie.  Okrem iného má zaviesť aj termíny, dokedy budú poskytovatelia platobných služieb na trhu EÚ povinní zaviesť poskytovanie SEPA okamžitých platieb pre všetkých európskych spotrebiteľov a firmy s ich výhodami ako je rýchlosť, bezpečnosť a digitálne spracovanie.

Rozvoju okamžitých platieb môžu pomôcť aj platobné riešenia u obchodníkov založené na okamžitých platbách, ktoré by mohli fungovať podobne ako platby kartami a byť novou alternatívou pre platby za tovary a služby.

2. Platby kartami víťazia nad hotovosťou

Počet a objem bezhotovostných platieb  kartami na Slovensku rastie z roka na rok. Výbery hotovosti z  bankomatov klesajú na úkor platieb. Od polovice roku 2020, keď hodnota platieb kartami prvýkrát v histórií predbehla výbery hotovosti z bankomatov, platíme kartami stále viac a viac. Ku koncu roka 2022 sme zaplatili kartami o 1,3 mld. EUR viac, ako sme si vybrali hotovosť z bankomatov a tieto “nožnice“ sa otvárajú stále viac.

Slováci platia radi rýchlo a digitálne
Slováci platia radi rýchlo a digitálne

3. Rastie podiel platieb mobilmi či hodinkami

Neustále rastie aj používanie mobilov a smart hodiniek prostredníctvom ApplePay, GooglePay, GarminPay a FitBitPay. Podiel počtu mobilných platieb na všetkých platbách kartami u obchodníkov narástol za 3,5 roka na viac ako 22%.

Slováci platia radi rýchlo a digitálne

Predpokladáme, že rastúci trend používania smart mobilov a smart hodiniek bude pokračovať vďaka jednoduchému a rýchlemu použitiu pri platbách u obchodníkov v kamenných prevádzkach či na internete, ale aj vďaka rastúcemu počtu používateľov smart zariadení.

4. Obľúbené sú aj platby kartou na internete

Platenie kartou pri nakupovaní na internete je už pre mnohých samozrejmosťou. Záujem o tento druh platieb narástol počas pandémie a rastie naďalej.

Slováci platia radi rýchlo a digitálne

Počet nákupov v obchodoch na internete zaplatených kartami rástol aj v r. 2022 v porovnaní s r. 2021, v počtoch o 21,9 % a v objeme o 21,2 %. V poslednom štvrťroku 2022 bol podiel platieb kartami v obchodoch na internete na všetkých platbách kartami 13%.

Uvidíme, čím nás prekvapí tento rok. Už dnes však vieme, že spomínané trendy v používaní kariet budú pokračovať a rovnako bude rásť používanie okamžitých platieb. Ukazuje to jediné: Obyvatelia Slovenska majú po moderných platobných prostriedkoch naozaj veľký apetít.