en en

Slovenská a Česká republika oslávili spoločným seminárom v OECD 20. výročie vzniku svojich centrálnych bánk

Pri príležitosti 20. výročia vzniku Národnej banky Slovenska a Českej národnej banky sa 2. októbra 2013 konal v priestoroch sídla OECD v Paríži odborný seminár, na ktorom sa zúčastnili viceguvernéri slovenskej a českej centrálnej banky. Cieľom seminára bolo prezentovať v OECD kontext dvadsaťročného vývoja menovej politiky a dohľadu nad finančným trhom v Slovenskej a Českej republike. Poskytol taktiež priestor na odbornú diskusiu a reflexiu o skúsenostiach oboch centrálnych bánk v časoch stability i finančnej krízy, ako aj možnosť porovnať rozdielne cesty vývoja menovej politiky po rozdelení Československa. Za OECD otvoril seminár zástupca generálneho tajomníka a hlavný ekonóm organizácie Pier Carlo Padoan.

OECD

Seminár pozostával z dvoch odborných panelov, ktoré sa venovali vývoju menovej politiky – úlohe národných bánk v procese transformácie ekonomiky, rozdielnemu vývoju českej a slovenskej menovej politiky, skúsenostiam SR s eurom a prístupovým procesom do eurozóny, pohľadu na výhody i nevýhody členstva v eurozóne v časoch hospodárskej a finančnej krízy a budovaniu integrovaného dohľadu nad finančným trhom, a to kontextu budovania bankovej únie, výhodám jednotného dohľadu, skúsenostiam z finančnej krízy, výzvam bankového sektora v SR a ČR súvisiacim s vlastníctvom bánk zahraničným kapitálom. V kontexte súčasných výziev hlavný ekonóm OECD upozornil na potrebu implementácie štrukturálnych politík a budovania bankovej únie. Andreas Woergoetter, expert OECD na strednú a východnú Európu, dlhoročný autor ekonomických prehľadov SR a ČR, zvlášť pre SR zdôraznil nevyhnutnosť hľadania motorov domáceho rastu a tvorby pracovných miest. V súvislosti s vývojom ekonomiky po rozdelení Československa povedal: „Česká republika splnila vysoké očakávania, Slovensko však prekvapilo.“

Pier Carlo Padoan zhodnotil seminár ako vhodný formát na vzájomné odovzdávanie skúseností medzi jednotlivými členskými krajinami, ako aj výbornú príležitosť na to, aby sa takouto formou aj samotná OECD obohatila o skúsenosti členských krajín.

Pri príležitosti osláv 20. výročia sa uskutočnila v historických priestoroch OECD slávnostná recepcia a bola inštalovaná výstava Národnej banky Slovenska „Euro, naša mena“.

Výstava v OECD

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.