en en

Slovenská dvojeurová minca je najlepšou a najžiadanejšou obehovou mincou sveta

Slovensko sa stalo koncom januára stredobodom pozornosti na celosvetovej súťaži o najkrajšie mince, keď sa slovenská dvojeurová minca stala po prvýkrát najlepšou a najžiadanejšou obehovou mincou. Dvojeurovka získala prvenstvo v tejto kategórii vďaka motívu dvojkríža na trojvrší, ktorého autorom výtvarného návrhu je akad. soch. Ivan Řehák.

Cena za najlepšiu a najžiadanejšiu obehovú mincu bola slávnostne odovzdaná 29. januára 2011 zástupcom Národnej banky Slovenska a Mincovne Kremnica v rámci Svetového peňažného veľtrhu v Berlíne.

Celosvetovú súťaž o najkrajšie mince vyhlasuje každoročne vo viacerých kategóriách renomovaný vydavateľ numizmatickej literatúry so sídlom v USA Krause Publications. Tentokrát súťažili mince v piatich kategóriách, a síce o historicky najvýznamnejšiu mincu, o najlepšiu zlatú mincu, o najlepšiu striebornú mincu, o najlepšiu obehovú mincu a o najviac inšpirujúcu mincu. Začiatkom tohto roku boli vyhlásené najkrajšie mince s ročníkom razby 2009, ktoré v hlasovaní zvolila medzinárodná komisia zložená z viac ako 60 členov, odborníkov z oblasti numizmatiky.

Celosvetové ocenenie je mimoriadnym úspechom autora výtvarného návrhu mince, zároveň je však aj významným ocenením pre Národnú banku Slovenska, ktorá v rámci procesu prípravy zavedenia spoločnej európskej meny v Slovenskej republike vyhlásila, zorganizovala a vyhodnotila verejnú anonymnú súťaž na výtvarné návrhy slovenských strán obehových euromincí. Toto vzácne ocenenie prichádza pritom len dva roky po zavedení eura ako platnej slovenskej meny. Úspech z prvenstva slovenskej obehovej mince v hodnote 2 eurá, vnímaný predovšetkým širokou numizmatickou verejnosťou celého sveta, prináleží taktiež Mincovni Kremnica, ktorá túto mincu vyrazila.

cena Best Trade Coin diplom Best Trade Coin

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.