en en

Slovenské koruny v obehu

Národná banka Slovenska (NBS) informuje, že po ôsmich rokoch od zavedenia eura v SR zostalo v obehu 18,9 mil. kusov slovenských bankoviek v hodnote 2,22 mld. Sk (73,7 mil. EUR).

Najviac zostali v obehu 20 Sk bankovky (10,07 mil. ks), 100 Sk bankovky (3,4 mil. ks) a 50 Sk bankovky (3,2 mil. ks).
Za rok 2016 sa z obehu vrátilo 68 tis. kusov bankoviek v hodnote viac ako 39 mil. Sk (1,3 mil EUR).

Slovenské bankovky vymieňa Národná banka Slovenska na všetkých svojich pracoviskách, možnosť výmeny slovenských mincí skončila 2. januára 2014.

Jana Kováčová
vedúca tlačového odd. NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.