en en

Slovenské peniaze v obehu k 31.12.2017

Ku koncu decembra 2017 bolo v obehu ešte 18,8 mil. ks slovenských bankoviek v hodnote 2,19 mld. Sk (72,7 mil. eur).

Z tohto množstva bolo v obehu najviac:

20 Sk bankoviek (10,06 mil. ks, viac ako 53 %)
100 Sk bankoviek ( 3,4 mil. ks, 18 %-ný podiel)
50 Sk bankovky (3,17 mil. ks, 16,9 %-ný podiel).

  • V peňažnom obehu zostalo len približne 1,43 % z hodnoty slovenských bankoviek v obehu.
  • V priemere na 1 obyvateľa pripadajú ešte stále 3 až 4 slovenské bankovky v hodnote 402 Sk (13,35 eur).
  • V roku 2017 sa v NBS uskutočnilo 4 572 výmen slovenských bankoviek za eurá.
  • Z obehu sa za rok 2017 vrátilo viac ako 58 tis. kusov slovenských bankoviek v hodnote viac ako 34 mil. Sk (1,13. mil. eur), najviac sa vrátilo 20 Sk bankoviek (takmer 16 tis. ks) a 1000 Sk bankoviek (14,1 tis. ks).
  • Slovenské bankovky a slovenské pamätné mince sa naďalej v NBS vymieňajú bezplatne a bez časového obmedzenia.

Jana Kováčová
vedúca odd. komunikácie NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.