en en

Slovenské podniky sú veľmi dobre pripravené na euro

Slovenské podniky sú dobre informované o eure a prípravy na zavedenie eura výrazne pokročili. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý dnes zverejnila Európska komisia. Podniky sa považujú za dobre informované o eure: 90 % je veľmi dobre alebo dobre informovaných.

Podniky očakávajú informácie najmä od Národnej banky Slovenska (74 %), médií (67 %) a bánk (52 %). Viac ako štvrtina podnikov využíva oficiálnu internetovú stránku o zavedení eura na Slovensku www.euromena.sk.

Medzi najčastejšie požadované informácie patria pravidlá prepočtu a zaokrúhľovania, konverzný kurz, zmeny zmlúv a miezd a duálne zobrazovanie cien.

V júni 2008 už 80 % podnikov začalo s prípravami na euro. Z toho 21 % začalo s prípravami už v roku 2007. Z tých podnikov, ktoré v júni 2008 ešte nezačali s prípravami, plánuje polovica začať do konca augusta. Pre porovnanie, väčšina slovinských a cyperských podnikov začala s prípravami na zavedenie eura až v poslednom polroku pred prechodom na novú menu.

Väčšina podnikov očakáva pozitívne vplyvy z prechodu na euro (47 % oproti 16 % s negatívnymi očakávaniami). Podniky na Slovensku sú voči euru výrazne pozitívnejšie naladené než to bolo v obdobnom prieskume zo Slovinska alebo Cypru.

97 % podnikov si bolo v júni vedomých, že od augusta 2008 sú povinní začať s duálnym zobrazovaním cien. Viac ako polovica respondentov správne odpovedala na otázku o dĺžke duálneho obehu. 89 % podnikov narábajúcich s hotovosťou očakáva, že budú dobre predzásobené eurovými bankovkami a mincami.

Prieskum Eurobarometer o pripravenosti na zavedenie eura medzi slovenskými podnikmi uskutočnila Európska komisia na vzorke 350 podnikov v júni 2008. Podobné prieskumy boli vykonané v r. 2006 v Slovinsku a v r. 2007 na Cypre.

Plné znenie správy a výsledkov prieskumu sú k dispozícii na stránke Európskej komisie http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article12963_en.htm

Pracovný výbor pre komunikáciu na zavedenie eura

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.